บทวิเคราะห์ – “ทรัมป์” ขู่ทั้งอิหร่าน-อิรัก / “จีน-รัสเซีย” แสดงจุดยืนร่วม / “ไทย” ออกแถลงการณ์!

43