รับมือเศรษฐกิจไทย ปี 63 | 4 ม.ค.63 | The Key

86

ช่องทางติดตามสถานีข่าว TNN ช่อง16
ทันโลก ทันเศรษฐกิจ ทันทุกความจริง กับ TNNช่อง16 สถานีข่าวที่ถือหลักการของการนำเสนอข่าวตรงประเด็น รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ และเป็นกลาง โดยทีมข่าวมืออาชีพ