โลกหลังโควิด..เศรษฐกิจสังคมไทยควรก้าวไปอย่างไร? : สภากาแฟเวทีชาวบ้าน 22-05-63 ช่วงที่1

โลกหลังโควิด..เศรษฐกิจสังคมไทยควรก้าวไปอย่างไร? : สภากาแฟเวทีชาวบ้าน 22-05-63 ช่วงที่1