สึนามิล้มละลาย ภาค2 โควิดตัวเร่งโละระบบโลก? : คนเคาะข่าว 29-06-63

สึนามิล้มละลาย ภาค2 โควิดตัวเร่งโละระบบโลก? : คนเคาะข่าว 29-06-63
แขกรับเชิญ
อ.ทวีสุข ธรรมศักดิ์ นักวิชาการอิสระด้านเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ