ไฮไลท์ เทควันโดชาย 63 kg. ไทย v เมียนมาร์ – 9 ธ.ค. 2019

70

ไฮไลท์ เทควันโดชาย 63 kg. ไทย v เมียนมาร์ – 9 ธ.ค. 2019
นฤพงษ์ เทพเสน

ซีเกมส์ 2019
ฟิลิปปินส์
26 พฤศจิกายน – 11 ธันวาคม 2019