มองวิกฤตการลงทุนแบบ ดร.นิเวศน์

27

มองวิกฤตการลงทุนแบบ ดร.นิเวศน์ สามารถติดตามข่าวสารจาก Money Chat จากช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

PE คือ อะไร

อัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรต่อหุ้น (Price–earnings ratio)

อัตราส่วนราคาต่อกำไร เป็นอัตราส่วนของราคาหุ้นของบริษัทกับกำไรต่อหุ้นของบริษัท อัตราส่วนสามารถเขียนเป็นสูตรได้ว่า ตัวอย่างเช่น หากหุ้น ก ราคา 24 บาท บริษัทมีผลกำไรต่อหุ้นใน 4 ไตรมาสล่าสุด อยู่ที่ 3 บาท ค่า P/E ที่คำนวนได้จะเท่ากับ 24/3 หรือ 8 แสดงว่านักลงทุนต้องจ่ายเงิน 8 บาท เพื่อให้ได้กำไร 1 บาท ต่อปี วิกิพีเดีย