Live : สธ.แถลงสถานการณ์ ไวรัสโควิด-19 (วันที่ 31 มี.ค.63) | ThairathTV

222

กระทรวงสาธารณสุขแถลงความคืบหน้าสถานการณ์ โรคไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ประจำวันที่ 31 มีนาคม 2563

ขอความร่วมมือทุกคนพยายาม “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” สกัดการระบาดของโควิด-19

#ไวรัสโควิด19
#COVID19
#ไวรัสโคโรนา