วันศุกร์, เมษายน 10, 2020
More

    หน้าแรก ผู้เขียน โพสต์ของ ไปด้วยกัน

    ไปด้วยกัน

    2219 โพสต์ 0 ความคิดเห็น
    You can get over those big mountains of difficulties by thinking over them. คุณสามารถปีนข้ามผ่านภูเขาลูกใหญ่นั้นได้ด้วยการคิดที่ใหญ่ก่วาภูเขาลูกนั้น (นอร์แมน วินเซนต์ พีล) #9poto.com # 14/03/63

    เรื่องฮอตในรอบสัปดาห์