จดหมายเหตุ

วุ่นรักนักข่าว EP.7 (1/4) | ละครช่อง 36 สนุกเข้มเต็มจอ

0
หลังจากที่รันดาวน์ของสถานีโทรทัศน์ SKTV หลุดออกไปนั้น ทุกคนก็ต่างกระวนกระวายใจ จึงรีบแก้ปัญหาเฉพาะหน้าโดยการที่จะให้โยกข่าวมา แต่ทางด้าน “ตรีศิลป์” (แอนดริว-เกร้กสัน) ได้เสนอวิธีการแก้ปัญหาโดยการยกข่าวใหม่แทนการโยกข่าว เพื่อที่จะได้ไม่มีการนำเสนอข่าวที่ซ้ำกัน ในขณะเดียวกันนั้น “อิฐ” (ณัฐ-ศักดาทร) แอบไปได้ยิน “พล” (ตี๋-วิวิศน์) คุยโทรศัพท์ในห้องน้ำ มีใจความที่เป็นไปได้สูงมากว่าคนที่แอบปล่อยรันดาวน์คือพล แต่ด้วยความบริสุทธ์ใจของพล บวกกับ “พิระดา” (สา-มาริสา) ตรวจสอบเช็คข้อมูลแล้วว่าไม่เป็นความจริง จึงทำให้พลรอดพ้นจากข้อกล่าวหาไป ...

วุ่นรักนักข่าว EP.7 (2/4) | ละครช่อง 36 สนุกเข้มเต็มจอ

0
หลังจากที่รันดาวน์ของสถานีโทรทัศน์ SKTV หลุดออกไปนั้น ทุกคนก็ต่างกระวนกระวายใจ จึงรีบแก้ปัญหาเฉพาะหน้าโดยการที่จะให้โยกข่าวมา แต่ทางด้าน “ตรีศิลป์” (แอนดริว-เกร้กสัน) ได้เสนอวิธีการแก้ปัญหาโดยการยกข่าวใหม่แทนการโยกข่าว เพื่อที่จะได้ไม่มีการนำเสนอข่าวที่ซ้ำกัน ในขณะเดียวกันนั้น “อิฐ” (ณัฐ-ศักดาทร) แอบไปได้ยิน “พล” (ตี๋-วิวิศน์) คุยโทรศัพท์ในห้องน้ำ มีใจความที่เป็นไปได้สูงมากว่าคนที่แอบปล่อยรันดาวน์คือพล แต่ด้วยความบริสุทธ์ใจของพล บวกกับ “พิระดา” (สา-มาริสา) ตรวจสอบเช็คข้อมูลแล้วว่าไม่เป็นความจริง จึงทำให้พลรอดพ้นจากข้อกล่าวหาไป ...

วุ่นรักนักข่าว EP.7 (3/4) | ละครช่อง 36 สนุกเข้มเต็มจอ

0
หลังจากที่รันดาวน์ของสถานีโทรทัศน์ SKTV หลุดออกไปนั้น ทุกคนก็ต่างกระวนกระวายใจ จึงรีบแก้ปัญหาเฉพาะหน้าโดยการที่จะให้โยกข่าวมา แต่ทางด้าน “ตรีศิลป์” (แอนดริว-เกร้กสัน) ได้เสนอวิธีการแก้ปัญหาโดยการยกข่าวใหม่แทนการโยกข่าว เพื่อที่จะได้ไม่มีการนำเสนอข่าวที่ซ้ำกัน ในขณะเดียวกันนั้น “อิฐ” (ณัฐ-ศักดาทร) แอบไปได้ยิน “พล” (ตี๋-วิวิศน์) คุยโทรศัพท์ในห้องน้ำ มีใจความที่เป็นไปได้สูงมากว่าคนที่แอบปล่อยรันดาวน์คือพล แต่ด้วยความบริสุทธ์ใจของพล บวกกับ “พิระดา” (สา-มาริสา) ตรวจสอบเช็คข้อมูลแล้วว่าไม่เป็นความจริง จึงทำให้พลรอดพ้นจากข้อกล่าวหาไป ...

วุ่นรักนักข่าว EP.7 (4/4) | ละครช่อง 36 สนุกเข้มเต็มจอ

0
หลังจากที่รันดาวน์ของสถานีโทรทัศน์ SKTV หลุดออกไปนั้น ทุกคนก็ต่างกระวนกระวายใจ จึงรีบแก้ปัญหาเฉพาะหน้าโดยการที่จะให้โยกข่าวมา แต่ทางด้าน “ตรีศิลป์” (แอนดริว-เกร้กสัน) ได้เสนอวิธีการแก้ปัญหาโดยการยกข่าวใหม่แทนการโยกข่าว เพื่อที่จะได้ไม่มีการนำเสนอข่าวที่ซ้ำกัน ในขณะเดียวกันนั้น “อิฐ” (ณัฐ-ศักดาทร) แอบไปได้ยิน “พล” (ตี๋-วิวิศน์) คุยโทรศัพท์ในห้องน้ำ มีใจความที่เป็นไปได้สูงมากว่าคนที่แอบปล่อยรันดาวน์คือพล แต่ด้วยความบริสุทธ์ใจของพล บวกกับ “พิระดา” (สา-มาริสา) ตรวจสอบเช็คข้อมูลแล้วว่าไม่เป็นความจริง จึงทำให้พลรอดพ้นจากข้อกล่าวหาไป ...