THE MASK วรรณคดีไทย | 11 ก.ค. 62 รอบที่ 3 : Final Group ไม้จัตวา หน้ากากนางพันธุรัตน์ vs หน้ากากนางเมขลา

  419

  THE MASK วรรณคดีไทย | 11 ก.ค. 62 รอบที่ 3 : Final Group ไม้จัตวา ได้ทาง ช่องเวิร์คพอยท์ หมายเลข 23
  ทุกวันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 20.15 น .

  ไม้จัตวาหน้ากากนางพันธุรัตน์แผ่นดินไหวในใจอ้าย (ต้าร์ ตจว.)ยังไม่เปิดเผยในรอบนี้Ep.16
  หน้ากากนางเมขลาสัญญากับใจ (จอมขวัญ กัลยา)ยังไม่เปิดเผยในรอบนี้
  เพลงที่ใช้ในรอบร้องคู่ : หญิงลั้ลลา (หญิงลี ศรีจุมพล)