จดหมายเหตุ

เจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้…หักเหลี่ยมมังกร ตอนที่ 41

0
สถานีโทรทัศน์ทีวีดิจิทัล NOW26 ภูมิใจนำเสนอซีรีส์จีนสุดยิ่งใหญ่และคลาสสิกตลอดกาล "เจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้" เรื่องราวที่เกิดขึ้น ณ นครเซี่ยงไฮ้ ในทศวรรษที่ 1930 ยุคสมัยแห่งสังคมการค้าและกลุ่มชนผู้รักชาติ เมื่อความรักต้องมาหักเหลี่ยม และความโหดที่ต้องเฉือนคม ทำให้ทรยศได้แม้กระทั่งพี่น้อง ติดตามเรื่องราวของพวกเขาได้...

เจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้…หักเหลี่ยมมังกร ตอนที่ 42 (ตอนจบ)

0
สถานีโทรทัศน์ทีวีดิจิทัล NOW26 ภูมิใจนำเสนอซีรีส์จีนสุดยิ่งใหญ่และคลาสสิกตลอดกาล "เจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้" เรื่องราวที่เกิดขึ้น ณ นครเซี่ยงไฮ้ ในทศวรรษที่ 1930 ยุคสมัยแห่งสังคมการค้าและกลุ่มชนผู้รักชาติ เมื่อความรักต้องมาหักเหลี่ยม และความโหดที่ต้องเฉือนคม ทำให้ทรยศได้แม้กระทั่งพี่น้อง ติดตามเรื่องราวของพวกเขาได้...

เจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้…หักเหลี่ยมมังกร ตอนที่ 21

0
สถานีโทรทัศน์ทีวีดิจิทัล NOW26 ภูมิใจนำเสนอซีรีส์จีนสุดยิ่งใหญ่และคลาสสิกตลอดกาล "เจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้" เรื่องราวที่เกิดขึ้น ณ นครเซี่ยงไฮ้ ในทศวรรษที่ 1930 ยุคสมัยแห่งสังคมการค้าและกลุ่มชนผู้รักชาติ เมื่อความรักต้องมาหักเหลี่ยม และความโหดที่ต้องเฉือนคม ทำให้ทรยศได้แม้กระทั่งพี่น้อง ติดตามเรื่องราวของพวกเขาได้...

เจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้…หักเหลี่ยมมังกร ตอนที่ 22

0
สถานีโทรทัศน์ทีวีดิจิทัล NOW26 ภูมิใจนำเสนอซีรีส์จีนสุดยิ่งใหญ่และคลาสสิกตลอดกาล "เจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้" เรื่องราวที่เกิดขึ้น ณ นครเซี่ยงไฮ้ ในทศวรรษที่ 1930 ยุคสมัยแห่งสังคมการค้าและกลุ่มชนผู้รักชาติ เมื่อความรักต้องมาหักเหลี่ยม และความโหดที่ต้องเฉือนคม ทำให้ทรยศได้แม้กระทั่งพี่น้อง ติดตามเรื่องราวของพวกเขาได้...

เจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้…หักเหลี่ยมมังกร ตอนที่ 23

0
สถานีโทรทัศน์ทีวีดิจิทัล NOW26 ภูมิใจนำเสนอซีรีส์จีนสุดยิ่งใหญ่และคลาสสิกตลอดกาล "เจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้" เรื่องราวที่เกิดขึ้น ณ นครเซี่ยงไฮ้ ในทศวรรษที่ 1930 ยุคสมัยแห่งสังคมการค้าและกลุ่มชนผู้รักชาติ เมื่อความรักต้องมาหักเหลี่ยม และความโหดที่ต้องเฉือนคม ทำให้ทรยศได้แม้กระทั่งพี่น้อง ติดตามเรื่องราวของพวกเขาได้...

เจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้…หักเหลี่ยมมังกร ตอนที่ 24

0
สถานีโทรทัศน์ทีวีดิจิทัล NOW26 ภูมิใจนำเสนอซีรีส์จีนสุดยิ่งใหญ่และคลาสสิกตลอดกาล "เจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้" เรื่องราวที่เกิดขึ้น ณ นครเซี่ยงไฮ้ ในทศวรรษที่ 1930 ยุคสมัยแห่งสังคมการค้าและกลุ่มชนผู้รักชาติ เมื่อความรักต้องมาหักเหลี่ยม และความโหดที่ต้องเฉือนคม ทำให้ทรยศได้แม้กระทั่งพี่น้อง ติดตามเรื่องราวของพวกเขาได้...

เจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้…หักเหลี่ยมมังกร ตอนที่ 26

0
สถานีโทรทัศน์ทีวีดิจิทัล NOW26 ภูมิใจนำเสนอซีรีส์จีนสุดยิ่งใหญ่และคลาสสิกตลอดกาล "เจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้" เรื่องราวที่เกิดขึ้น ณ นครเซี่ยงไฮ้ ในทศวรรษที่ 1930 ยุคสมัยแห่งสังคมการค้าและกลุ่มชนผู้รักชาติ เมื่อความรักต้องมาหักเหลี่ยม และความโหดที่ต้องเฉือนคม ทำให้ทรยศได้แม้กระทั่งพี่น้อง ติดตามเรื่องราวของพวกเขาได้...

เจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้…หักเหลี่ยมมังกร ตอนที่ 25

0
สถานีโทรทัศน์ทีวีดิจิทัล NOW26 ภูมิใจนำเสนอซีรีส์จีนสุดยิ่งใหญ่และคลาสสิกตลอดกาล "เจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้" เรื่องราวที่เกิดขึ้น ณ นครเซี่ยงไฮ้ ในทศวรรษที่ 1930 ยุคสมัยแห่งสังคมการค้าและกลุ่มชนผู้รักชาติ เมื่อความรักต้องมาหักเหลี่ยม และความโหดที่ต้องเฉือนคม ทำให้ทรยศได้แม้กระทั่งพี่น้อง ติดตามเรื่องราวของพวกเขาได้...

เจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้…หักเหลี่ยมมังกร ตอนที่ 27

0
สถานีโทรทัศน์ทีวีดิจิทัล NOW26 ภูมิใจนำเสนอซีรีส์จีนสุดยิ่งใหญ่และคลาสสิกตลอดกาล "เจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้" เรื่องราวที่เกิดขึ้น ณ นครเซี่ยงไฮ้ ในทศวรรษที่ 1930 ยุคสมัยแห่งสังคมการค้าและกลุ่มชนผู้รักชาติ เมื่อความรักต้องมาหักเหลี่ยม และความโหดที่ต้องเฉือนคม ทำให้ทรยศได้แม้กระทั่งพี่น้อง ติดตามเรื่องราวของพวกเขาได้...

เจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้…หักเหลี่ยมมังกร ตอนที่ 28

0
สถานีโทรทัศน์ทีวีดิจิทัล NOW26 ภูมิใจนำเสนอซีรีส์จีนสุดยิ่งใหญ่และคลาสสิกตลอดกาล "เจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้" เรื่องราวที่เกิดขึ้น ณ นครเซี่ยงไฮ้ ในทศวรรษที่ 1930 ยุคสมัยแห่งสังคมการค้าและกลุ่มชนผู้รักชาติ เมื่อความรักต้องมาหักเหลี่ยม และความโหดที่ต้องเฉือนคม ทำให้ทรยศได้แม้กระทั่งพี่น้อง ติดตามเรื่องราวของพวกเขาได้...