Become a member

Get the best offers and updates relating to Liberty Case News.

― Advertisement ―

spot_img

คนอ่อนแอ หวาดกลัวความคิดของผู้อื่น คนโง่เขลา ต่อต้านความคิดของผู้อื่น คนฉลาด ศึกษาความคิดของผู้อื่น คนเฉียบแหลม โน้มน้าวความคิดของผู้อื่น

ประโยคที่กล่าวมา แสดงถึงมุมมองต่อบุคคล 4 ประเภท กับวิธีการที่พวกเขาจัดการกับ "ความคิดของผู้อื่น" ดังนี้ คนอ่อนแอ: หวาดกลัวความคิดของผู้อื่น หมายถึง กลัวการถูกวิพากษ์วิจารณ์ กลัวการถูกตัดสิน กลัวการไม่เป็นที่ยอมรับ กลัวการถูกมองว่าแปลกแยก คนโง่เขลา: ต่อต้านความคิดของผู้อื่น หมายถึง ปิดกั้นความคิดใหม่ ไม่รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง ยึดติดกับความเชื่อของตัวเอง คนฉลาด: ศึกษาความคิดของผู้อื่น หมายถึง เปิดใจรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลาย เรียนรู้จากผู้อื่น วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล คนเฉียบแหลม: โน้มน้าวความคิดของผู้อื่น...
หน้าแรกSportsส.ลูกยาง สรุปเรื่องเฮดโค้ชทีมหญิงเดือน ก.พ. | 29-01-63 | เรื่องรอบขอบสนาม

ส.ลูกยาง สรุปเรื่องเฮดโค้ชทีมหญิงเดือน ก.พ. | 29-01-63 | เรื่องรอบขอบสนาม

นายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ยืนยันว่าจะได้ข้อสรุปในเรื่องของหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมหญิงภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้