โฆษกศูนย์โควิด-19 แถลงสถานการณ์พบผู้ป่วยเพิ่ม 109 ราย รวมสะสม 1,245 ราย เสียชีวิตเพิ่มอีก 1 รวมเสียชีวิตแล้วทั้งสิ้น 6 รายวันนี้ (28 มี.ค.) เมื่อเวลาประมาณ 11.00 น. นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แถลงถึงสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย ณ ทำเนียบรัฐบาล ว่า

ล่าสุด ข้อมูลในวันนี้มีผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มอีก 109 คน ทำให้มียอดผู้ป่วยสะสมแล้ว 1,245 คน เสียชีวิตเพิ่มอีก 1 ราย เป็นผู้ที่มีอายุประมาณ 50 กว่าปี และมีโรคประจำตัวคือโรคเบาหวาน รวมมีผู้เสียชีวิตแล้วทั้งสิ้น 6 ราย

ทั้งนี้ นพ.อนุพงค์ สุจริยากุล ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข อธิบายรายละเอียดของผู้ป่วยใหม่ 109 ราย ซึ่งจำแนกได้เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

1. สัมผัส/เกี่ยวข้องผู้ป่วยก่อนหน้า 39 ราย

1.1 สนามมวย 10 ราย (กทม.)

1.2 กลุ่มสถานบันเทิง 8 ราย (กทม., ศรีสะเกษ)

1.3 ใกล้ชิดผู้ป่วยรายก่อนหน้า 21 ราย

2. กลุ่มผู้ป่วยใหม่ 17 ราย

2.1 กลับจากต่างประเทศและชาวต่างชาติ 8 ราย แบ่งเป็นชาวไทย 6 ราย ต่างชาติ 2 ราย (ชาวยูเครน ชาวโปรตุเกส)
2.2 ทำงานในพื้นที่แออัด 7 ราย (อาชีพนวดสปา พนักงานต้อนรับ เชฟ เจ้าของร้านเครื่องประดับ)
2.3 บุคลากรทางการแพทย์ 2 ราย (รวมบุคลากรการแพทย์ติดเชื้อสะสม 11 ราย)

3. กลุ่มรอสอบสวนที่มาของโรคเพิ่มเติม 53 ราย เป็นกลุ่มที่ได้รับผลแล็บว่าพบเชื้อแล้ว แต่ต้องรอการสอบสวนโรคอยู่เพราะว่ามีจำนวนมาก จะแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมต่อไป

ส่วนผู้ป่วยอาการหนัก 17 รายนั้น 12 รายรักษาที่โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และโรงพยาบาลสังกัดโรงเรียนแพทย์ อีก 5 รายรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลในต่างจังหวัด อายุเฉลี่ยตั้งแต่ 31-76 ปี

ขณะที่ผู้ป่วยเสียชีวิตเพิ่มวันนี้ (รายที่ 6) เป็นหญิงอายุ 55 ปี มีประวัติเป็นโรคเบาหวาน ไขมันในเลือดสูง เข้ารับการรักษาเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 ด้วยอาการหอบเหนื่อย พบว่ามีอาการปอดอักเสบรุนแรง ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ

สรุปแล้ววันนี้มีผู้ป่วยกลับบ้านได้เพิ่มอีก 3 ราย รวมยอดผู้ป่วยที่รักษาหายแล้วทั้งสิ้น 100 ราย อยู่ระหว่างรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 1,139 ราย เสียชีวิต 6 ราย รวมผู้ป่วยสะสม 1,245 ราย