Perfect World (Wanmei Shijie) โลกอันสมบูรณ์แบบ ซับไทย ตอนที่ 1 – 96 ยังไม่จบ

Perfect World (Wanmei Shijie) โลกอันสมบูรณ์แบบ ตอนที่ 1-95 ซับไทย

Perfect World (Wanmei Shijie) โลกอันสมบูรณ์แบบ ตอนที่ 1-96

Perfect World (Wanmei Shijie) ซับไทย 1 2 1 3 5 6 7 8 9 21 22 66 78 83 84 85 86 88 90 91 92 93 94 95

เรื่องย่อ Wanmei Shijie (Perfect World) ซับไทย
เกิดมาในโลกที่ไม่เหมือนใครซึ่งหมู่บ้านต่างๆต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจและการควบคุมตัวละครหลัก Shi Hao เป็นอัจฉริยะที่ได้รับพรจากสวรรค์ที่เกิดภายใต้สภาวะที่ย่ำแย่ที่สุด อย่างไรก็ตามตระกูลของเขามีอดีตที่ลึกลับในการที่จะลุกขึ้นและกลายเป็นอัจฉริยะ Perfect World ที่เขาตั้งใจจะเป็นกลุ่มนี้ต้องผ่านความพยายามทุกวิถีทางเพื่อช่วยเหลือการเพาะปลูกของเขาในขณะที่พวกเขาต่อสู้กับสัตว์ประหลาดที่คลั่งไคล้และต่อสู้ในอำนาจกับกลุ่มอื่นการเดินทางของเขาจะนำเขาผ่านดินแดนที่ไม่รู้จักจนกว่าเขาจะสามารถกลายเป็นบุคคลที่สามารถเขย่าโลกได้อย่างแท้จริงPerfect World (Wanmei Shijie) ตอนที่ 1-40 ซับไทย

อนิเมะจีน Perfect World (Wanmei Shijie) โลกที่สวยงามอย่างสมบูรณ์แบบ
video Perfect World (Wanmei Shijie) โลกอันสมบูรณ์แบบ EP 1- 40 ตอนที่ 1-40 ซับไทย อนิเมะ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
ทบทวนภาพรวม
บทความก่อนหน้านี้ดรุณพเนจรท่องแดนยุทธภพ The Blood of Youth (ดรุณพเนจรท่องยุทธภพ 2022) 1- 28 พากย์ไทย
บทความถัดไปพ่อครัวจอมเวทย์ Bing Huo Mo Chu (The Magic Chef Of Ice And Fire) ซับไทย ตอนที่ 1 – 63 วันอาทิตย์
perfect-world-wanmei-shijie-%e0%b9%82%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%9a%e0%b8%b9%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b9%8c%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a<img src="http://www.9poto.com/wp-content/uploads/2021/05/wan_mei_shi_jie_9488.jpg" alt="" width="713" height="1000" class="aligncenter size-full wp-image-74590" /> Perfect World (Wanmei Shijie) โลกอันสมบูรณ์แบบ ซับไทย เรื่องราวของ Shi Hao ซึ่งเกิดมาในโลกที่ไม่เหมือนคนอื่นในหมู่บ้าน ซึ่งแต่ละ ชุมชนต่างๆต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจและการควบคุม ตัวละครหลัก Shi Hao เป็นอัจฉริยะที่ได้รับพรจากสวรรค์ที่เกิดภายใต้สภาวะที่ย่ำแย่ที่สุด อย่างไรก็ตามตระกูลของเขามีอดีตที่ลึกลับในการที่จะลุกขึ้นและกลายเป็นอัจฉริยะ Perfect World ที่เขาตั้งใจจะเป็นกลุ่มนี้ต้องผ่านความพยายามทุกวิถีทางเพื่อช่วยเหลือการเพาะปลูกของเขาในขณะที่พวกเขาต่อสู้กับสัตว์ประหลาดที่คลั่งไคล้และต่อสู้ในอำนาจกับกลุ่มอื่นการเดินทางของเขาจะนำเขาผ่านดินแดนที่ไม่รู้จักจนกว่าเขาจะสามารถกลายเป็นบุคคลที่สามารถเขย่าโลกได้อย่างแท้จริง