เพราะฝึกตน คนจึงประเสริฐได้ สารจาก “สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์” (ป.อ. ปยุตฺโต)

สารจาก “สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์” (ป.อ. ปยุตฺโต)

เจ้าอาวาสวัดญาณเวศกวัน

ถึงเด็กไทยเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ

ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๗

—————
เพราะฝึกตน คนจึงประเสริฐได้
ลูกเป็ดออกจากไข่ตอนเช้า ก็วิ่งไปลงสระว่ายน้ำ หากินตามแม่ได้
ลูกวัวหลุดออกมาจากท้องแม่ ลุกขึ้นยืนตั้งตัวสักพัก ก็เดินตามแม่ของมันไป
ลูกคนออกมาจากท้องแม่ ลืมตาดูโลก ยังมองไม่เห็นอะไร ต้องให้พ่อแม่เลี้ยงจึงจะอยู่รอดได้ ต้องหัดพูดหัดเดิน สักปีหนึ่ง จึงเดินได้พูดได้ อยู่ไปอีก ๒-๓ ปี จึงกินอาหารเองเป็น
นี่คือ สัตว์อื่นทั้งหลายอยู่ได้ด้วยสัญชาตญาณดิบ แต่เกิดมาอย่างไร มันก็อยู่ไปจนตายอย่างนั้น
ส่วนมนุษย์นี้ มีสัญชาตญาณดิบไม่พอที่จะอยู่รอดได้ มนุษย์ต้องหัดต้องฝึก จึงจะมีชีวิตอยู่ได้ เรียกว่า เป็นสัตว์ที่ต้องศึกษา
เมื่อมนุษย์ศึกษา ก็จะมีปัญญาที่พัฒนาขึ้นไปให้รู้และทำอะไรๆ ได้ ไม่มีที่สิ้นสุด
พระพุทธเจ้าตรัสว่า ผู้ที่ใฝ่ศึกษาจะเลิศล้ำ เป็นสุดยอด
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ปยุตฺโต)
สู่ พ.ศ. ๒๕๖๗

ข้อความที่ว่า “เพราะฝึกตน คนจึงประเสริฐได้” นั้น อธิบายถึงลักษณะเฉพาะของมนุษย์ที่แตกต่างจากสัตว์อื่น กล่าวคือ สัตว์อื่นทั้งหลายสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้โดยไม่ต้องอาศัยการฝึกฝนใดๆ เพียงแค่อาศัยสัญชาตญาณที่มีอยู่ในตัวก็เพียงพอแล้ว ในขณะที่มนุษย์นั้น ไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยสัญชาตญาณเพียงอย่างเดียว จำเป็นต้องอาศัยการฝึกฝนและพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา

กล่าวอีกนัยหนึ่ง มนุษย์เป็นสัตว์ที่ต้องมีการศึกษา หมายถึง การเรียนรู้และพัฒนาตนเองในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญา การฝึกฝนตนเองนี้จะช่วยให้มนุษย์สามารถพัฒนาศักยภาพที่มีอยู่ในตัวให้เต็มที่ เกิดเป็นความรู้ ความสามารถ และความประเสริฐต่างๆ

ข้อความนี้สอดคล้องกับพุทธพจน์ที่ว่า “ทนฺโต เสฏโ มนุสฺเสสุ” แปลว่า “ในหมู่มนุษย์ ผู้ที่ฝึกแล้วประเสริฐสุด” หมายถึง ผู้ที่ใฝ่ศึกษา ฝึกฝนตนเองอยู่เสมอ ย่อมเป็นผู้ประเสริฐกว่าผู้ที่ไม่สนใจที่จะฝึกฝนตนเอง

ตัวอย่างของการฝึกฝนตนเองที่จะช่วยให้มนุษย์ประเสริฐได้นั้น มีหลายประการ เช่น

  • การศึกษาเล่าเรียน เพื่อเป็นพื้นฐานความรู้และทักษะต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต
  • การฝึกฝนพัฒนาทักษะการทำงาน เพื่อเป็นมืออาชีพที่มีความสามารถ
  • การฝึกฝนพัฒนาจิตใจ ให้มีความดีงาม รู้จักรักและเมตตาผู้อื่น
  • การฝึกฝนพัฒนาสติปัญญา ให้มีความรอบรู้ รอบคอบ ตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง

การฝึกฝนตนเองนั้น เป็นสิ่งที่สามารถทำได้ตลอดชีวิต ไม่ว่าเราจะอยู่ในวัยใดก็ตาม การฝึกฝนตนเองจะช่วยให้เราพัฒนาตนเองให้เป็นคนที่ดียิ่งขึ้น มีชีวิตที่สมบูรณ์และมีความสุขมากขึ้น

“Loud ร่อนๆ ซอยๆ” จังหวะม่วนๆ ชวนเต้นสุดเหวี่ยง ฟังแล้วจะหยุดโยกไม่ได้! 💃🕺

ชื่อเพลง: "Loud ร่อนๆ ซอยๆ" เพลงแดนซ์สุดเหวี่ยง เตรียมตัวให้พร้อม! นิยามเพลง: "Loud ร่อนๆ ซอยๆ" เพลงใหม่จาก 9dek ที่จะทำให้หัวใจคุณเต้นแรง! จังหวะสนุก เนื้อเพลงโดนใจ...

มาลองฮักกับอ้าย (Rap Version)

เพลง "มาลองฮักกับอ้าย (Rap Version)" เป็นเพลงที่น่าสนใจที่นำเอาเพลงลูกทุ่งอีสานมาผสมผสานกับดนตรีแนวแร็พได้อย่างลงตัว Come and try to hug me (Intro) ละพอเปิดผ้าม่านยามแลง พ้ามืดมาคุม บ่เห็นสี หาผู้บ่าวดี ๆ สักคน...

“คำถาม?” – เพลงที่เข้าใจวัยรุ่นที่กำลังค้นหาตัวเอง

อยากรู้ว่าชีวิตมีอะไรมากกว่านี้ไหม? "คำถาม?" เพลงใหม่จาก 9dek.com ชวนคุณมาตั้งคำถาม ค้นหาคำตอบ และเติบโตไปพร้อมกับดนตรีที่ฟังสบาย "คำถาม?" เป็นเพลงแนว easy listening ที่มีเนื้อหาชวนให้ตั้งคำถาม เปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และค้นหาความหมายของชีวิต เหมาะสำหรับวัยรุ่นที่กำลังค้นหาตัวเองและต้องการแรงบันดาลใจ   (Verse...

- A word from our sponsor -

spot_img