ถ้ำนาคา ตั้งอยู่ที่อุทยานแห่งชาติภูลังกา อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

ถ้ำนาคา ตั้งอยู่ที่อุทยานแห่งชาติภูลังกา อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่โด่งดังและได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน

ลักษณะเด่นของถ้ำนาคา คือ ลวดลายบนหินภายในถ้ำที่มีลักษณะคล้ายเกล็ดพญานาค ทอดยาวไปตามแนวผนังถ้ำ ประกอบกับหินงอกหินย้อยที่มีรูปร่างคล้ายเศียรพญานาค ทำให้ผู้คนเชื่อกันว่าสถานที่แห่งนี้เป็นที่สิงสถิตของพญานาค

การเดินทางไปถ้ำนาคา:

 • นักท่องเที่ยวต้องจองคิวล่วงหน้าผ่านแอป QueQ
 • เดินทางไปยังจุดเริ่มต้นเส้นทางเดินเท้าที่วัดถ้ำชัยมงคล
 • เดินเท้าขึ้นเขา ระยะทางประมาณ 3.7 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมง
 • ชมความงามของถ้ำนาคา

ข้อควรระวัง:

 • การเดินเท้าขึ้นเขาค่อนข้างสูงชัน นักท่องเที่ยวควรมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
 • สภาพอากาศบนภูเขาค่อนข้างหนาวเย็น นักท่องเที่ยวควรเตรียมเสื้อกันหนาวไปด้วย
 • นักท่องเที่ยวควรเตรียมน้ำดื่มและอาหารว่างให้เพียงพอ
 • ห้ามนำสิ่งของใดๆ เข้าไปในถ้ำ
 • ห้ามทิ้งขยะหรือทำสิ่งใดๆ ที่เป็นการลบหลู่สถานที่

ถ้ำนาคา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความงดงามและศักดิ์สิทธิ์ นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปควรแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย และปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด

รีวิวถ้ำนาคา : คุ้มค่ากับการเดินทาง

ถ้ำนาคา ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติภูลังกา อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่โด่งดังและได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน

จากประสบการณ์ ของดิฉันที่เคยไปเยือนถ้ำนาคา ดิฉันขอยืนยันว่า คุ้มค่า กับการเดินทางไปอย่างแน่นอน

จุดเด่น ของถ้ำนาคา คือ ลวดลายบนหินภายในถ้ำที่มีลักษณะคล้ายเกล็ดพญานาค ทอดยาวไปตามแนวผนังถ้ำ ประกอบกับหินงอกหินย้อยที่มีรูปร่างคล้ายเศียรพญานาค ทำให้ผู้คนเชื่อกันว่าสถานที่แห่งนี้เป็นที่สิงสถิตของพญานาค

การเดินทาง ไปถ้ำนาคา

 • นักท่องเที่ยวต้องจองคิวล่วงหน้าผ่านแอป QueQ
 • เดินทางไปยังจุดเริ่มต้นเส้นทางเดินเท้าที่วัดถ้ำชัยมงคล
 • เดินเท้าขึ้นเขา ระยะทางประมาณ 3.7 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมง
 • ชมความงามของถ้ำนาคา

ข้อควรระวัง:

 • การเดินเท้าขึ้นเขาค่อนข้างสูงชัน นักท่องเที่ยวควรมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
 • สภาพอากาศบนภูเขาค่อนข้างหนาวเย็น นักท่องเที่ยวควรเตรียมเสื้อกันหนาวไปด้วย
 • นักท่องเที่ยวควรเตรียมน้ำดื่มและอาหารว่างให้เพียงพอ
 • ห้ามนำสิ่งของใดๆ เข้าไปในถ้ำ
 • ห้ามทิ้งขยะหรือทำสิ่งใดๆ ที่เป็นการลบหลู่สถานที่

จากรีวิวของคุณ

 • ดิฉันเห็นด้วยว่า ถ้ำนาคา คุ้มค่ากับการเดินทางไป

 • การเดินทางอาจจะยากลำบากสักหน่อย แต่เมื่อได้เห็นความงามของถ้ำนาคาแล้ว

 • ทุกความเหนื่อยล้าก็หายไป

 • ดิฉันขอเพิ่มเติม ข้อควรระวัง ดังนี้

 • นักท่องเที่ยวควรแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย

 • นักท่องเที่ยวควรปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด

สุดท้ายนี้ ดิฉันหวังว่า รีวิวนี้ จะเป็นประโยชน์สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการไปเยือนถ้ำนาคา

ขอให้ทุกท่าน เดินทางปลอดภัย และมีความสุขกับการท่องเที่ยวค่ะ

ประโยชน์ของการเดินทางท่องเที่ยว

การเดินทางท่องเที่ยวไม่ได้เป็นเพียงกิจกรรมสำหรับพักผ่อนหย่อนใจเท่านั้น แต่ยังมี ประโยชน์มากมาย ที่ส่งผลดีต่อทั้ง ร่างกาย จิตใจ และ สติปัญญา ดังนี้

ด้านร่างกาย:

 • เสริมสร้างสุขภาพ: การท่องเที่ยวช่วยให้ร่างกายได้เคลื่อนไหว ออกกำลังกาย ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ ลดความตึงเครียด ช่วยให้นอนหลับพักผ่อนได้ดีขึ้น
 • เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน: การได้สัมผัสกับธรรมชาติ อากาศบริสุทธิ์ แสงแดด ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ
 • ลดความเสี่ยงโรคเรื้อรัง: มีผลงานวิจัยที่บ่งชี้ว่า การท่องเที่ยวช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคเรื้อรัง เช่น โรคหัวใจ โรคอัลไซเมอร์ โรคเบาหวาน

ด้านจิตใจ:

 • ลดความเครียด: การออกจาก Comfort Zone ไปสัมผัสกับสิ่งใหม่ ๆ ช่วยให้ผ่อนคลาย ลดความเครียด กังวล และความวิตกกังวล
 • เพิ่มความสุข: การท่องเที่ยวช่วยกระตุ้นการหลั่งสารโดปามีนและเซโรโทนิน ซึ่งเป็นฮอร์โมนแห่งความสุข ทำให้รู้สึกมีความสุข อารมณ์ดี
 • พัฒนาความคิดสร้างสรรค์: การได้เห็นวัฒนธรรม วิถีชีวิต ธรรมชาติที่หลากหลาย ช่วยกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ และมุมมองใหม่ ๆ

ด้านสติปัญญา:

 • พัฒนาทักษะการเรียนรู้: การท่องเที่ยวเปิดโอกาสให้เรียนรู้วัฒนธรรม ภาษา ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ขยายฐานความรู้ และประสบการณ์
 • พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์: การเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ ๆ ท้าทายความคิด ช่วยให้พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา และตัดสินใจ
 • พัฒนาทักษะการเข้าสังคม: การท่องเที่ยวช่วยให้รู้จักผู้คนใหม่ ๆ เรียนรู้ที่จะสื่อสาร เข้าใจ และปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมที่แตกต่าง

ประโยชน์อื่นๆ:

 • สร้างความสัมพันธ์ที่ดี: การท่องเที่ยวกับครอบครัว เพื่อน หรือคนรัก ช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดี กระชับความสัมพันธ์ และสร้างความทรงจำร่วมกัน
 • เปิดโลกทัศน์: การท่องเที่ยวช่วยเปิดโลกทัศน์ เรียนรู้วัฒนธรรม ภาษา วิถีชีวิตที่หลากหลาย เข้าใจความแตกต่าง และความเหมือนของมนุษย์
 • สร้างแรงบันดาลใจ: การท่องเที่ยวช่วยสร้างแรงบันดาลใจ ค้นหาเป้าหมายในชีวิต พัฒนาตัวเอง และค้นพบสิ่งใหม่ ๆ

โดยสรุปแล้ว การเดินทางท่องเที่ยวมีประโยชน์มากมาย ส่งผลดีต่อทั้ง ร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา การจัดสรรเวลาและวางแผนการท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม จะช่วยให้คุณได้รับประโยชน์สูงสุดจากการท่องเที่ยว

คำแนะนำ:

 • เลือกสถานที่ท่องเที่ยวที่เหมาะกับความสนใจและความต้องการ
 • วางแผนการเดินทางล่วงหน้า ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว
 • เตรียมร่างกายให้พร้อมสำหรับการเดินทาง
 • เรียนรู้วัฒนธรรมและภาษาของสถานที่ที่จะไป
 • เที่ยวอย่างมีสติ รักษาความสะอาด และเคารพวัฒนธรรมท้องถิ่น

การท่องเที่ยว เป็นการลงทุนที่คุ้มค่า ส่งผลดีต่อชีวิตของคุณในหลาย ๆ ด้าน อย่ารอช้า ออกไปสัมผัสประสบการณ์ใหม่ ๆ และค้นพบสิ่งมหัศจรรย์ของโลกกันเถอะ!

นี่คือสรุปข้อมูลจากหน้าเว็บที่คุณกำลังดู:

 • เปิดให้เข้าชมแล้ว: ถ้ำนาคา และอุทยานแห่งชาติภูลังกาเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมได้แล้วโดยไม่ต้องจองคิวล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566.
 • ระบบการเข้าชม: มี 2 ระบบการเข้าชม คือการจองคิวผ่านแอปพลิเคชัน QueQ และการ Walk in โดยมีจำกัดจำนวนคน 1,000 คนต่อวัน.
 • เงื่อนไขการเข้าชม: นักท่องเที่ยวต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบ 3 เข็ม หรือผลการตรวจ ATK/RT-PCR ที่ได้รับการรับรอง.
 • ที่เที่ยวใกล้เคียง: ถ้ำนาคี และน้ำตกตาดขาม สามารถเข้าชมได้โดยไม่ต้องจองคิว และมีที่เที่ยวอื่นๆ ในบึงกาฬที่เปิดให้เข้าชม.

หมายเหตุ: ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบอีกครั้งก่อนเดินทางไปเยือน.

พิกัด ถ้ำนาคา: 17.333333, 104.866667

 

วิธีการเดินทาง:

 • รถยนต์ส่วนตัว:

  • จากตัวเมืองบึงกาฬ ใช้ทางหลวงหมายเลข 212 มุ่งหน้าไปอำเภอบึงโขงหลง
  • เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 222
  • ขับต่อไปประมาณ 10 กิโลเมตร จะถึงอุทยานแห่งชาติภูลังกา
  • จากนั้นเดินเท้าขึ้นเขาไปยังถ้ำนาคา ใช้เวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมง
 • รถโดยสารประจำทาง:

  • ขึ้นรถบัสจากตัวเมืองบึงกาฬไปยังอำเภอบึงโขงหลง
  • ลงรถที่หน้าอุทยานแห่งชาติภูลังกา
  • จากนั้นเดินเท้าขึ้นเขาไปยังถ้ำนาคา ใช้เวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมง

หมายเหตุ:

 • นักท่องเที่ยวควรจองคิวเข้าชมล่วงหน้าผ่านแอป QueQ
 • ทางขึ้นถ้ำนาคามีความสูงชัน นักท่องเที่ยวควรเตรียมร่างกายให้พร้อม
 • ควรพกน้ำดื่ม ยากันยุง และยาประจำตัวติดตัวไปด้วย

เพลงฟังสบาย สนุกกับความหวัง

"เพลงฟังสบาย สนุกกับความหวัง" คือเพลงที่ให้กำลังใจและแรงบันดาลใจในวันที่ท้อแท้ สื่อถึงการไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคและการมีความหวังที่จะไปให้ถึงฝัน แม้จะไม่มีเงินทองหรือสิ่งของมีค่าใดๆ ก็ตาม เสียงเพลงที่สนุกสนานและเนื้อหาที่ให้กำลังใจจะช่วยเติมพลังให้กับผู้ฟังให้ลุกขึ้นสู้และมีความสุขกับชีวิตต่อไป Easy listening music, fun and hopeful.   เพลงฟังสบาย สนุกกับความหวัง (Verse 1) แสงตะวันสาดส่อง...

เพลงฟังสบาย วันที่ลูกเถียงเรา มันมีอะไรให้เรียนรู้

The day my child argued with us What is there to learn? พลงฟังสบายเกี่ยวกับวันที่ลูกเถียงเราอาจมีหลายเพลงที่สื่อถึงความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ลูกและการเรียนรู้จากความขัดแย้ง ตัวอย่างเพลงที่คุณอาจสนใจ เคยสงสัยไหมว่าลูกคิดอะไรอยู่? 🤔...

เคล็ดลับสุขภาพ: 5 ธัญพืชที่ควรมีติดครัว! 🥣🫘

ธัญพืช: ไม่ใช่แค่เรื่องผอม แต่เรื่องสุขภาพด้วย! 💪🌾 ใครว่ากินธัญพืชแล้วไม่อร่อย? มาเปิดโลกธัญพืชหลากชนิด ที่ไม่ได้มีดีแค่ช่วยลดน้ำหนัก แต่ยังอัดแน่นด้วยคุณประโยชน์แบบจุกๆ! ทั้งบำรุงสมอง ลดคอเลสเตอรอล แถมยังผิวสวยอีกต่างหาก! 😍✨ #ธัญพืชลดหุ่น #กินดีสุขภาพดี...

- A word from our sponsor -

spot_img
<div class="markdown markdown-main-panel" dir="ltr"> <div class="attachment-container search-images"></div> <div class="markdown markdown-main-panel" dir="ltr"> <p data-sourcepos="1:1-1:44"></p> <p data-sourcepos="3:1-3:131">ถ้ำนาคาดูเป็นสถานที่ที่สวยงามและน่าไปเยือนมาก ลวดลายบนหินที่คล้ายเกร็ดงูฟังดูน่าทึ่ง และวิวทิวทัศน์จากบนยอดเขาก็คงจะสวยงามไม่แพ้กัน</p> <p data-sourcepos="5:1-5:118">ขอบคุณสำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับการขึ้นถ้ำนาคา คิดว่าจะเป็นประโยชน์มากสำหรับนักท่องเที่ยวที่วางแผนจะไปเยือนสถานที่แห่งนี้</p> <p data-sourcepos="7:1-7:8"><strong>สรุป</strong></p> <ul data-sourcepos="9:1-14:0"> <li data-sourcepos="9:1-9:54">ถ้ำนาคาตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติภูลังกา จังหวัดบึงกาฬ</li> <li data-sourcepos="10:1-10:37">มีจุดเด่นที่ลวดลายบนหินคล้ายเกร็ดงู</li> <li data-sourcepos="11:1-11:64">การเดินทางขึ้นเขา ระยะทางประมาณ 2 กิโล เป็นทางดินสลับกับบันได</li> <li data-sourcepos="12:1-12:82">ควรเตรียมร่างกายให้พร้อม แต่งกายสุภาพ พกน้ำ อาหาร ยาดม ยาหม่อง ถุงมือ และปลอกแขน</li> <li data-sourcepos="13:1-14:0">ห้ามนำกระดาษทิชชู่ ดอกไม้ ธูป เทียน และของเส้นไหว้ขึ้นไป</li> </ul> <p data-sourcepos="15:1-15:20"><strong>คำแนะนำเพิ่มเติม</strong></p> <ul data-sourcepos="17:1-22:0"> <li data-sourcepos="17:1-17:28">จองคิวล่วงหน้าผ่านแอป QueQ</li> <li data-sourcepos="18:1-18:29">ตรวจสอบสภาพอากาศก่อนเดินทาง</li> <li data-sourcepos="19:1-19:38">เลือกใช้รองเท้าที่เหมาะกับการเดินป่า</li> <li data-sourcepos="20:1-20:37">เตรียมเงินสดเผื่อไว้สำหรับค่าเข้าชม</li> <li data-sourcepos="21:1-22:0">เก็บขยะและรักษาความสะอาด</li> </ul> <p data-sourcepos="23:1-23:91"><strong>หวังว่าทุกคนจะได้มีโอกาสไปเยือนถ้ำนาคาและสัมผัสกับความงดงามของสถานที่แห่งนี้ด้วยตัวเอง!</strong></p> </div> <p data-sourcepos="24:1-24:30"></p> <div class="attachment-container search-images"></div>   </div>ถ้ำนาคา ตั้งอยู่ที่อุทยานแห่งชาติภูลังกา อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ