Become a member

Get the best offers and updates relating to Liberty Case News.

― Advertisement ―

spot_img

เสาร์นี้ ใจว้าวหา ค้นตัวตน ในวันหยุดสุดสัปดาห์

วัยรุ่นยุคใหม่ ค้นหาตัวตน พัฒนาทักษะ เรียนรู้สิ่งใหม่ ในวันหยุดสุดสัปดาห์ กิจกรรมน่าสนใจมากมาย รอให้ลอง! วันเสาร์ กิจกรรมสนุก ค้นหาตัวตน วันเสาร์ยามเช้า แสงทองส่องฟ้า เด็กวัยรุ่นตื่นตา สนุกสนานกันเถิด หยุดพักจากการเรียน เติมพลังกายใจ หากิจกรรมทำ สนุกสนานกันเถิด ไปสวนสาธารณะ ออกกำลังกาย สูดอากาศบริสุทธิ์ ให้ชุ่มปอดสดใส เล่นกีฬา ว่ายน้ำ ปั่นจักรยาน ให้ร่างกายแข็งแรง สมองปลอดโปร่ง ไปพิพิธภัณฑ์...
หน้าแรกEducationเรียนออนไลน์ ก่อนถึงวันจริง 1 ก.ค.63

เรียนออนไลน์ ก่อนถึงวันจริง 1 ก.ค.63

อัพเดท “เรียนออนไลน์-เปิดเทอม” ก่อนถึงวันจริง 1ก.ค.

ติดตามการ เรียนออนไลน์ และ ความเคลื่อนไหวเปิดภาคเรียนการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 ก.ค.2563 คณะรัฐมนตรีได้กำหนดเปิดภาคเรียนอย่างเป็นทางการ

ก่อนเปิดเรียนอย่างเป็นทางการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) โดย นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(ครูตั้น) มีนโยบายเมื่อวันที่ 17 พ.ค. ให้ทุกโรงเรียนเริ่มทดสอบ เรียนออนไลน์ ก่อนเปิดภาคเรียนอย่างเป็นทางการ

ถ้าจำกันได้เปิด เรียนออนไลน์ วันแรกมีแต่เรื่องวุ่นๆ ไหนจะเน็ตล่ม ไหนจะเกิดกระแสดราม่าครูสอนภาษาอังกฤษ

แต่ดูเหมือนว่าการ เรียนออนไลน์ แม้จะทดสอบ ผลสำรวจของ”นิด้าโพล”พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 46.90 ระบุว่า ไม่เห็นด้วยในทุกระดับ เพราะ เด็กมีความพร้อมด้านอุปกรณ์การเรียนออนไลน์ไม่เท่ากัน โดยเฉพาะเด็กต่างจังหวัด และบางครอบครัวผู้ปกครองไม่มีเวลาคอยดูแลหรือให้คำแนะนำระหว่าง เรียนออนไลน์

 

อย่างไรก็ตาม เรียนออนไลน์ ยังมีการทดสอบต่อเนื่อง โดยตารางเรียนออนไลน์ ในวันที่ 27 พ.ค. มีดังนี้

ตาราง เรียนออนไลน์ DLTV ระดับชั้นประถม 1 – 6

ช่องทีวี เรียนออนไลน์ DLTV ชั้น ป. 1 – 6

  • ช่องเรียนออนไลน์ DLTV ป.1 กด 186
  • ช่องเรียนออนไลน์ DLTV ป.2 กด 187
  • ช่องเรียนออนไลน์ DLTV ป.3 กด 188
  • ช่องเรียนออนไลน์ DLTV ป.4 กด 189
  • ช่องเรียนออนไลน์ DLTV ป.5 กด 190
  • ช่องเรียนออนไลน์ DLTV ป.6 กด 191

ตารางเรียนออนไลน์ DLTV ป.1 กดทีวีดิจิทัลช่อง 186

08.30 น. : ท11101 วิชาภาษาไทย 1 * เรื่อง ปริศนาคำทาย 2

09.30 น. : ค11101 วิชาคณิตศาสตร์ 1 * เรื่อง การเรียงลำดับจำนวน 1 ถึง 5 และ 0

10.30 น. : อ11101 วิชาภาษาอังกฤษ 1 * เรื่อง Parts of your body

12.30 น. : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ) เรื่อง การบริการที่ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน 2

14.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาภาษาไทย 1

15.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาคณิตศาสตร์ 1

16.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาภาษาอังกฤษ 1

18.30 น. : ฉายซ้ำ วิชากลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ)

 

ตารางเรียนออนไลน์ DLTV ป.2 กดทีวีดิจิทัลช่อง 187

08.30 น. : ค12101 คณิตศาสตร์ 2 เรื่อง การเขียน การอ่าน ตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย ตัวหนังสือ แสดงจำนวนไม่เกิน 1,000

09.30 น. : ว12101 วิทยาศาสตร์ 2 * เรื่อง สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต (4)

10.30 น. : ท12101 วิชาภาษาไทย 2 * เรื่อง แผนภาพโครงเรื่อง

12.30 น. : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ) เรื่อง สินค้าและบริการ (1)

14.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาคณิตศาสตร์ 2

15.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาวิทยาศาสตร์ 2

16.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาภาษาไทย 2

18.30 น. : ฉายซ้ำ กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ)

 

ตารางเรียนออนไลน์ DLTV ป.3 กดทีวีดิจิทัลช่อง 188

08.30 น. : อ13101 วิชาภาษาอังกฤษ 3 * เรื่อง Monster’s Body

09.30 น. : ท13101 วิชาภาษาไทย 3 * เรื่อง หน้าที่ของเรา 2

10.30 น. : ค13101 วิชาคณิตศาสตร์ 3 * เรื่อง การเปรียบเทียบจำนวนนับไม่เกิน 100,000 ที่มีจำนวนหลักไม่เท่ากัน

12.30 น. : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักศิลปะ) * เรื่อง เส้นกับจินตนาการ

14.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาภาษาอังกฤษ 3

15.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาภาษาไทย 3

16.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาคณิตศาสตร์ 3

18.30 น. : ฉายซ้ำ วิชากลุ่มบูรณาการ (แกนหลักศิลปะ)

 

ตารางเรียนออนไลน์ DLTV ป.4 กดทีวีดิจิทัลช่อง 189

08.30 น. : ท14101 วิชาภาษาไทย 4 * เรื่อง เสริมปัญญาด้วยนิทานพื้นบ้าน

09.30 น. : ว14101 วิชาวิทยาศาสตร์ 4 * เรื่อง การจำแนกสิ่งมีชีวิต (ต่อ)

10.30 น. : ค14101 วิชาคณิตศาสตร์ 4 * เรื่อง การหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มพัน

12.30 น. : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ) เรื่อง สิทธิพื้นฐานและบทบาทผู้บริโภค 1

14.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาภาษาไทย 4

15.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาทยาศาสตร์ 4

16.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาคณิตศาสตร์ 4

18.01 น. : ฉายซ้ำ วิชากลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ)

 

ตารางเรียนออนไลน์ DLTV ป.5 กดทีวีดิจิทัลช่อง 190

08.30 น. : ว15101 วิชาวิทยาศาสตร์ 5 * เรื่อง โซ่อาหาร (1)

09.30 น. : ค15101 วิชาคณิตศาสตร์ 5 * เรื่อง การบวกจำนวนคละ

10.30 น. : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ) เรื่อง สิทธิพื้นฐานและบทบาทของผู้บริโภคการคุ้มครองและสิทธิพื้นฐานของผู้บริโภค

12.30 น. : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสุขศึกษาและพลศึกษาฯ) * เรื่อง ระบบย่อยอาหาร

14.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาวิทยาศาสตร์  5

15.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาคณิตศาสตร์ 5

16.30 น. : ฉายซ้ำ วิชากลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ)

18.01 น. : ฉายซ้ำ วิชากลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสุขศึกษาและพลศึกษาฯ)

 

ตารางเรียนออนไลน์ DLTV ป.6 กดทีวีดิจิทัลช่อง 190

08.30 น. : อ16101 วิชาภาษาอังกฤษ 6 * เรื่อง Fun Game

09.30 น. : ค16101 วิชาคณิตศาสตร์ 6 * เรื่อง การใช้สมบัติการแจกแจงในการคิดคำนวณ *

10.30 น. : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลัก กอท.) * เรื่อง เสื้อผ้าของฉัน (1)

12.30 น. : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ) เรื่อง ปัจจัยที่กำหนดปริมาณสินค้าและบริการ

14.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาภาษาอังกฤษ 6

15.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาคณิตศาสตร์ 6

16.30 น. : ฉายซ้ำ กลุ่มบูรณาการ (แกนหลัก กอท.)

18.30 น. : ฉายซ้ำ กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ)

 

ช่องเรียนออนไลน์ย้อนหลัง DLTV ชั้น ป.1 – 6

 

ดาวน์โหลดสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ สำหรับครู และนักเรียน