อัปเดต โควิด-19 สถานการณ์ในประเทศไทย (ตัวเลขล่าสุดเมื่อวันที่ 3 เมษายน เวลา 11.30 น.)

– ผู้ป่วยใหม่ 103 ราย
– ผู้ป่วยสะสม 1,978 ราย
– เสียชีวิตเพิ่ม 4 ราย (รวม 19 )
– กลับบ้านแล้ว 581 ราย

[ข้อมูลจาก : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข]
#รายใหม่ 103 ราย มาจากไหน?

1.มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยเดิม 48 ราย
– กลุ่มสนามมวย 1 ราย
– กลุ่มเกี่ยวข้องสถานบันเทิง 2 ราย
– กลุ่มใกล้ชิดกับผู้ป่วย 39 ราย
– พิธีกรรมทางศาสนา อินโดนีเซีย 6 ราย

2.ผู้ป่วยรายใหม่อื่นๆ 44  ราย
-คนไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศ 7 ราย
-คนต่างชาติเดินทางกลับจากต่างประเทศ 8 ราย
-สัมผัสผู้เดินทางจากต่างประเทศ 2 ราย
-ไปสถานที่ชุมนุมชน 4 ราย
-อาชีพเสี่ยง ที่แออัด ใกล้ชิดต่างชาติ 13 ราย
-กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ 5 ราย
-อื่นๆ 5 ราย

3.อยู่ระหว่างสอบสวนโรค  11 ราย

อัปเดตสถานการณ์ #โควิด19 ทั่วโลก ประจำวันที่ 3 เมษายน 2563

– ผู้ป่วยทั้งสิ้น 1,015,466 ราย
– เสียชีวิต 53,190 ราย
– รักษาหาย 212,229 ราย