Become a member

Get the best offers and updates relating to Liberty Case News.

― Advertisement ―

spot_img

สงกรานต์นี้… ชำระล้าง สู่จุดเริ่มต้นใหม่

สงกรานต์นี้... ชำระล้าง สู่จุดเริ่มต้นใหม่ สายน้ำแห่งสงกรานต์ปี 2567 ไหลริน รดรด ชะโลมกาย ชำระล้างสิ่งเก่า ๆ ที่ผ่านพ้นไป เผยให้เห็นถึงผืนผ้าใบสีขาวบริสุทธิ์ พร้อมรอรับสิ่งใหม่ ๆ ที่จะเข้ามา เปรียบเสมือนการเริ่มต้นบทใหม่ของชีวิต ในบรรยากาศอันคึกคัก สนุกสนาน เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะ ผู้คนต่างร่วมรื่นเริง รดน้ำอวยพรซึ่งกันและกัน แต่ท่ามกลางความสนุกสนาน ยังมีแง่คิดดี ๆ ที่เราควรนำมาใช้ เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของชีวิตดังนี้ 1....
หน้าแรกLifestyle4 สาเหตุที่ทำให้ความคิด คำพูด และพฤติกรรมไม่สอดคล้องกัน

4 สาเหตุที่ทำให้ความคิด คำพูด และพฤติกรรมไม่สอดคล้องกัน

มีภูเขา สูง ขวาง ระหว่าง ความคิด คำพูด และ พฤติกรรม

ใช่ มีภูเขาสูงขวางระหว่างความคิด คำพูด และพฤติกรรม ภูเขานี้เปรียบเสมือนอุปสรรคที่ทำให้เราไม่สามารถแสดงออกหรือทำตามสิ่งที่เราคิดได้อย่างเต็มที่ สาเหตุของอุปสรรคนี้มีหลายประการ เช่น

 • ความกลัว: เราอาจกลัวที่จะแสดงออกหรือทำตามสิ่งที่เราคิด เพราะกลัวว่าจะถูกตัดสิน กลัวว่าจะล้มเหลว หรือกลัวว่าจะทำร้ายความรู้สึกคนอื่น
 • ความไม่มั่นใจ: เราอาจไม่มั่นใจในตัวเองหรือในความคิดของเรา
 • ความกังวล: เราอาจกังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรกับเรา
 • แรงกดดันจากสังคม: เราอาจรู้สึกกดดันจากสังคมให้คิด พูด และทำตามค่านิยมหรือบรรทัดฐานที่กำหนดไว้
 • ความเคยชิน: เราอาจคุ้นเคยกับการคิด พูด และทำแบบเดิมๆ

การเอาชนะอุปสรรคเหล่านี้ requires:

 • ความกล้าหาญ: เราต้องกล้าที่จะแสดงออกและทำตามสิ่งที่เราคิด โดยไม่ต้องกลัวว่าจะถูกตัดสิน
 • ความมั่นใจ: เราต้องเชื่อมั่นในตัวเองและในความคิดของเรา
 • การปลดปล่อย: เราต้องปลดปล่อยตัวเองจากความกังวลและแรงกดดันจากสังคม
 • การเปลี่ยนแปลง: เราต้องพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงความคิด พูด และทำ

การเอาชนะอุปสรรคเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ it is possible with:

 • การฝึกฝน: เราต้องฝึกฝนการคิด พูด และทำอย่างอิสระ
 • การสนับสนุน: เราต้องหาคนที่มีความคิดคล้ายกัน
 • การบำบัด: เราอาจต้องขอความช่วยเหลือจากนักบำบัด

เมื่อเราเอาชนะอุปสรรคเหล่านี้ได้ we will be able to:

 • แสดงออกอย่างเต็มที่: เราจะสามารถแสดงออกถึงความคิดและความรู้สึกของเราได้อย่างเต็มที่
 • ใช้ชีวิตอย่างมีความหมาย: เราจะสามารถใช้ชีวิตตามที่เราต้องการ
 • สร้างความเปลี่ยนแปลง: เราจะสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงในโลก

การเดินทางยังอีกยาวไกล แต่เราสามารถเริ่มต้นได้ตั้งแต่วันนี้

ภูเขาที่สูงและขวางระหว่างความคิด คำพูด และพฤติกรรมเป็นแม่น้ำหลายช่วงของชีวิตเราเอง ภูเขานี้แสดงถึงความซับซ้อนและความฉลาดของจิตใจมนุษย์ โดยที่เขายังคงความสัมพันธ์อันมีอิทธิพลกับกันอย่างสมดุลระหว่างสามสิ่งเหล่านี้

 1. ความคิด (Thoughts): เป็นส่วนที่เชื่อมโยงกับภูเขาในลักษณะของการศึกษาและการวิเคราะห์ ความคิดสามารถที่จะเป็นเส้นทางที่นำเราสู่ความเข้าใจและการรับรู้ที่ลึกซึ้งของสิ่งต่าง ๆ ในโลก
 2. คำพูด (Words): เป็นการแสดงออกของความคิด โดยที่เราใช้ภาษาเพื่อสื่อสารกับคนอื่น ๆ คำพูดสามารถเป็นอำนาจที่ใหญ่ในการแบ่งปันความคิดและเข้าใจกัน
 3. พฤติกรรม (Behavior): เป็นผลลัพธ์ที่เกิดจากความคิดและคำพูด เป็นการแสดงออกของตัวบุคคลที่มีผลต่อโลกและคนรอบข้าง พฤติกรรมสามารถสร้างความเข้าใจและการเชื่อมโยงกับผู้อื่น

การมองภูเขานี้ในทางแบบนี้ช่วยให้เราเข้าใจถึงความสำคัญของการรวมกันระหว่างความคิด คำพูด และพฤติกรรมในการสร้างสมดุลและความสมดุลในชีวิตของเรา