Become a member

Get the best offers and updates relating to Liberty Case News.

― Advertisement ―

spot_img

OpenAI ประกาศเปิดตัว Sora – โมเดลเอไอสำหรับสร้างวิดีโอจากพรอมพ์ข้อความ

OpenAI เปิดตัว Sora โมเดล AI สร้างวิดีโอจากข้อความ เนรมิตจินตนาการให้เป็นภาพเสมือนจริง OpenAI สร้างความฮือฮาในวงการเทคโนโลยีอีกครั้งด้วยการเปิดตัว Sora โมเดล AI ล้ำสมัยที่สามารถแปลงข้อความธรรมดาให้กลายเป็นวิดีโอความยาว 1 นาที เต็มไปด้วยความสมจริงและเปี่ยมด้วยจินตนาการ Sora ทำงานโดยใช้เทคโนโลยี text-to-video ขั้นสูง ผู้ใช้เพียงแค่ป้อนข้อความอธิบายฉาก ตัวละคร หรือเหตุการณ์ที่ต้องการ โมเดล AI จะประมวลผลและสร้างวิดีโอที่ตรงกับคำอธิบายได้อย่างน่าทึ่ง ตัวอย่างความสามารถของ...
หน้าแรกน่าสนใจรีวิว หนังสือ วิธีคิดของคุณดีที่สุดแล้วหรือยัง : Success Mindsets

รีวิว หนังสือ วิธีคิดของคุณดีที่สุดแล้วหรือยัง : Success Mindsets

หนังสือ “วิธีคิดของคุณดีที่สุดแล้วหรือยัง : Success Mindsets” เล่มนี้ เขียนโดย ดร.ไรอัน ก็อตเฟรดซัน ศาสตราจารย์ด้านจิตวิทยาที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงแนวคิดเรื่อง “Mindset” หรือกรอบความคิด ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จในชีวิต ทั้งในด้านส่วนตัว อาชีพการงาน และภาวะผู้นำ

ดร.ก็อตเฟรดซัน แบ่ง Mindset ออกเป็นสองประเภทหลักๆ คือ

  • Mindset แบบคงที่ (Fixed Mindset) เชื่อว่าความสามารถของมนุษย์นั้นถูกกำหนดไว้ตั้งแต่กำเนิด ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
  • Mindset แบบเติบโต (Growth Mindset) เชื่อว่าความสามารถของมนุษย์นั้นสามารถพัฒนาและเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา

คนที่ยึดมั่นใน Mindset แบบคงที่ จะมักมองความสำเร็จเป็นเรื่องของพรสวรรค์หรือโชคชะตา เมื่อพบอุปสรรคหรือความล้มเหลว ก็จะมักยอมแพ้หรือท้อแท้

คนที่ยึดมั่นใน Mindset แบบเติบโต จะเชื่อว่าความสำเร็จนั้นเกิดจากการพยายามและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เมื่อพบอุปสรรคหรือความล้มเหลว ก็จะมองว่าเป็นโอกาสในการพัฒนาตนเอง

หนังสือเล่มนี้นำเสนอแนวคิดและเครื่องมือต่างๆ ที่ช่วยให้ผู้อ่านพัฒนา Mindset แบบเติบโต ซึ่งจะส่งผลให้สามารถบรรลุเป้าหมายและประสบความสำเร็จในชีวิตได้

แนวคิดและเครื่องมือที่นำเสนอในหนังสือเล่มนี้ ครอบคลุมหัวข้อต่างๆ ดังนี้

  • การตระหนักรู้ถึง Mindset ของตนเอง ขั้นตอนแรกที่สำคัญคือ การตระหนักรู้ถึง Mindset ของตนเองว่าเป็นแบบคงที่หรือเติบโต
  • การปรับเปลี่ยน Mindset สามารถทำได้โดยการฝึกฝนความคิดและพฤติกรรมต่างๆ ที่สอดคล้องกับ Mindset แบบเติบโต
  • การประยุกต์ใช้ Mindset แบบเติบโตในชีวิตประจำวัน นำเสนอตัวอย่างและกรณีศึกษาต่างๆ ที่ช่วยให้ผู้อ่านสามารถนำ Mindset แบบเติบโตไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง

หนังสือ “วิธีคิดของคุณดีที่สุดแล้วหรือยัง : Success Mindsets” เป็นหนังสือที่เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจพัฒนาตนเองและประสบความสำเร็จในชีวิต หนังสือเล่มนี้นำเสนอแนวคิดและเครื่องมือต่างๆ ที่เข้าใจง่ายและนำไปใช้ได้จริง

นิทานเรื่อง Mindset สู่ความสำเร็จ

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีพี่น้อง 4 คน ชื่อ ชัย ตุ๊ก อุ๊ด และ อิด พวกเขาอาศัยอยู่กับพ่อแม่ที่หมู่บ้านเล็กๆ แห่งหนึ่ง พี่น้องทั้งสี่คนรักกันมาก พวกเขาชอบเล่นด้วยกันเสมอ

วันหนึ่ง พ่อแม่ของพี่น้องทั้งสี่คนซื้อหนังสือเล่มหนึ่งมาให้ชื่อ “วิธีคิดของคุณดีที่สุดแล้วหรือยัง : Success Mindsets” หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงแนวคิดเรื่อง “Mindset” หรือกรอบความคิด ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จในชีวิต

ชัยอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วเกิดความสนใจในแนวคิดเรื่อง Mindset เขาจึงเริ่มศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Mindset และนำแนวคิดเรื่อง Mindset ไปประยุกต์ใช้ในชีวิต

ชัยเริ่มตระหนักว่า Mindset ของเขาเป็นแบบคงที่ เขาเชื่อว่าความสามารถของเขานั้นถูกกำหนดไว้ตั้งแต่กำเนิด เขาจึงมักมองความสำเร็จเป็นเรื่องของพรสวรรค์หรือโชคชตา เมื่อพบอุปสรรคหรือความล้มเหลว ก็จะมักยอมแพ้หรือท้อแท้

ชัยจึงเริ่มปรับเปลี่ยน Mindset ของเขาให้เป็นแบบเติบโต เขาเชื่อว่าความสามารถของเขานั้นสามารถพัฒนาและเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เขาจึงเริ่มพยายามและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เมื่อพบอุปสรรคหรือความล้มเหลว ก็จะมองว่าเป็นโอกาสในการพัฒนาตนเอง

ชัยเริ่มฝึกฝนความคิดและพฤติกรรมต่างๆ ที่สอดคล้องกับ Mindset แบบเติบโต เช่น ตั้งเป้าหมายที่ท้าทาย เรียนรู้จากความผิดพลาด และขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นเมื่อจำเป็น

ผลจากการปรับเปลี่ยน Mindset ของชัย ทำให้เขาประสบความสำเร็จมากขึ้นเรื่อยๆ เขาเริ่มตั้งใจเรียนมากขึ้น และสามารถสอบได้ที่ 1 ของชั้น เขายังเริ่มฝึกฝนการเล่นกีฬา และสามารถเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับจังหวัดได้

ชัยรู้สึกภูมิใจกับความสำเร็จที่เขาได้มา เขารู้ว่าความสำเร็จนั้นไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญ แต่เกิดจากความพยายามและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องของเขา

ตุ๊ก อุ๊ด และ อิด เห็นการเปลี่ยนแปลงของชัย พวกเขาจึงเริ่มสนใจแนวคิดเรื่อง Mindset เช่นกัน พวกเขาเริ่มศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Mindset และนำแนวคิดเรื่อง Mindset ไปประยุกต์ใช้ในชีวิต

ตุ๊ก อุ๊ด และ อิด ต่างก็ประสบความสำเร็จมากขึ้นเรื่อยๆ พวกเขาตั้งใจเรียนมากขึ้น ฝึกฝนทักษะต่างๆ มากขึ้น และกล้าที่จะลองทำสิ่งใหม่ๆ

พี่น้องทั้งสี่คนมีความสุขมากที่พวกเขาได้เรียนรู้แนวคิดเรื่อง Mindset พวกเขารู้ว่าแนวคิดเรื่อง Mindset จะช่วยให้พวกเขาประสบความสำเร็จในชีวิตได้

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า Mindset มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จในชีวิต หากเรามี Mindset แบบเติบโต เราจะเชื่อว่าความสามารถของเรานั้นสามารถพัฒนาและเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เราจะพยายามและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เมื่อพบอุปสรรคหรือความล้มเหลว เราจะมองว่าเป็นโอกาสในการพัฒนาตนเอง ซึ่งจะนำไปสู่ความสำเร็จในที่สุด

หนังสือเล่น

หนังสือเล่มนี้ ชื่อ "วิธีคิดของคุณดีที่สุดแล้วหรือยัง" สอนให้เรารู้ ว่า Mindset สำคัญ Mindset แบบคงที่ เชื่อว่าความสามารถ ถูกกำหนดไว้ตั้งแต่เกิด เมื่อพบอุปสรรค ก็มักยอมแพ้ Mindset แบบเติบโต เชื่อว่าความสามารถ สามารถพัฒนาได้ เมื่อพบอุปสรรค ก็มองว่าเป็นโอกาส หากเรามี Mindset แบบเติบโต เราจะพยายาม เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เมื่อพบอุปสรรค เราจะมองว่าเป็นบทเรียน เราจะประสบความสำเร็จ ในทุกๆ ด้าน เพราะ Mindset คือประตูสู่ความสำเร็จรีวิว หนังสือ วิธีคิดของคุณดีที่สุดแล้วหรือยัง : Success Mindsets