Become a member

Get the best offers and updates relating to Liberty Case News.

― Advertisement ―

spot_img

คนอ่อนแอ หวาดกลัวความคิดของผู้อื่น คนโง่เขลา ต่อต้านความคิดของผู้อื่น คนฉลาด ศึกษาความคิดของผู้อื่น คนเฉียบแหลม โน้มน้าวความคิดของผู้อื่น

ประโยคที่กล่าวมา แสดงถึงมุมมองต่อบุคคล 4 ประเภท กับวิธีการที่พวกเขาจัดการกับ "ความคิดของผู้อื่น" ดังนี้ คนอ่อนแอ: หวาดกลัวความคิดของผู้อื่น หมายถึง กลัวการถูกวิพากษ์วิจารณ์ กลัวการถูกตัดสิน กลัวการไม่เป็นที่ยอมรับ กลัวการถูกมองว่าแปลกแยก คนโง่เขลา: ต่อต้านความคิดของผู้อื่น หมายถึง ปิดกั้นความคิดใหม่ ไม่รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง ยึดติดกับความเชื่อของตัวเอง คนฉลาด: ศึกษาความคิดของผู้อื่น หมายถึง เปิดใจรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลาย เรียนรู้จากผู้อื่น วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล คนเฉียบแหลม: โน้มน้าวความคิดของผู้อื่น...
หน้าแรกน่าสนใจสรุปแนวคิด จากหนังสือ Life & Work Principles

สรุปแนวคิด จากหนังสือ Life & Work Principles

หนังสือ Life & Work Principles โดย Ray Dalio นำเสนอหลักการและแนวทางในการดำเนินชีวิตและการทำงานที่ Dalio ได้เรียนรู้และประยุกต์ใช้จนประสบความสำเร็จในชีวิตและธุรกิจ โดยหลักการเหล่านี้สามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลักๆ ดังนี้

หลักการแห่งชีวิต ประกอบด้วยหลักการ 5 ข้อ ดังนี้

 1. โอบกอดและรับมือกับความจริง (Embrace Reality and Deal with it)
 2. ใช้วิธีการ 5 ขั้นตอน เพื่อให้ได้สิ่งที่คุณต้องการในชีวิต (Use the Five Steps to Get What You Want in Life)
 3. การเป็นคนที่เปิดใจอย่างแท้จริง (Be Radically Open-Minded)
 4. เข้าใจว่าคนแต่ละคนมีการเชื่อมโยงของสมองที่แตกต่างกัน (Understand That People Have Different Brain Wirings)
 5. เรียนรู้วิธีการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ (Learn How to Make Effective Decisions)

หลักการแห่งการทำงาน ประกอบด้วยหลักการ 7 ข้อ ดังนี้

 1. เชื่อในความจริงอย่างแท้จริงและความโปร่งใสอย่างแท้จริง (Believe in Radical Truth and Radical Transparency)
 2. ปลูกฝังการทำงานที่มีความหมายและความสัมพันธ์ที่มีความหมาย (Foster Meaningful Work and Meaningful Relationships)
 3. สร้างวัฒนธรรมที่ยอมรับการทำผิดพลาด แต่ต้องเรียนรู้จากความผิดพลาดนั้น (Create a Culture That Accepts Mistakes but Learns from Them)
 4. ค้นหาและคงอยู่ในความสอดประสาน (Find and Stay in Alignment)
 5. สร้างระบบที่สนับสนุนความก้าวหน้า (Create Systems That Support Progress)
 6. ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้และการเติบโต (Prioritize Learning and Growth)
 7. ตระหนักถึงผลกระทบของการกระทำของคุณ (Be Aware of the Impact of Your Actions)

หลักการเหล่านี้สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ในหลากหลายสถานการณ์ ไม่ว่าจะเป็นการทำงาน การดำเนินชีวิต หรือแม้แต่การใช้ชีวิตในสังคม โดยหลักการเหล่านี้จะช่วยสร้างกรอบความคิดและแนวทางปฏิบัติที่ช่วยให้เราสามารถประสบความสำเร็จและมีความสุขในชีวิตได้

ตัวอย่างแนวคิดที่น่าสนใจจากหนังสือ

 • หลักการแห่งชีวิต:
  • การเรียนรู้จากอดีตและปัจจุบันเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับอนาคต
  • การกล้าเผชิญกับความจริงและยอมรับความผิดพลาด
  • การมองโลกในแง่ดีและมีความหวัง
  • การให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์และการทำงานที่มีความหมาย
 • หลักการแห่งการทำงาน:
  • การสร้างวัฒนธรรมที่เปิดกว้างและยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง
  • การให้อิสระและความรับผิดชอบในการทำงานให้กับพนักงาน
  • การให้ความสำคัญกับการเรียนรู้และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
  • การวัดผลความสำเร็จจากผลลัพธ์ที่แท้จริง

หนังสือ Life & Work Principles เป็นหนังสือที่มีประโยชน์สำหรับทุกคนที่ต้องการประสบความสำเร็จในชีวิตและการทำงาน โดยหลักการและแนวทางที่ Dalio ได้นำเสนอนั้นสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้จริงและช่วยให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้น

จากหนังสือ Life & Work Principles ที่คุณชอบ ผมเห็นว่าคุณน่าจะชอบหนังสือที่เน้นหลักการและแนวทางการลงทุนที่ชัดเจน เข้าใจง่าย และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง หนังสือที่ผมจะแนะนำมีดังนี้ครับ

 • The Intelligent Investor โดย Benjamin Graham หนังสือการลงทุนคลาสสิกที่เน้นแนวคิดการลงทุนแบบเน้นคุณค่า (Value Investing) ซึ่งเป็นแนวทางการลงทุนที่เน้นการหาซื้อหุ้นที่มีมูลค่าต่ำกว่าราคาที่ควรจะเป็น โดย Graham ได้นำเสนอหลักการและกลยุทธ์การลงทุนแบบเน้นคุณค่าอย่างละเอียดและเข้าใจง่าย
 • The Little Book of Common Sense Investing โดย John C. Bogle หนังสือการลงทุนที่เน้นแนวคิดการลงทุนแบบดัชนี (Index Investing) ซึ่งเป็นแนวทางการลงทุนที่เน้นการกระจายความเสี่ยงโดยลงทุนในกองทุนรวมดัชนี ซึ่ง Bogle ได้อธิบายถึงแนวคิดและประโยชน์ของการลงทุนแบบดัชนีอย่างเข้าใจง่าย
 • The Essays of Warren Buffett โดย Warren Buffett หนังสือรวมบทความและบทสัมภาษณ์ของ Warren Buffett นักลงทุนที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดคนหนึ่งของโลก โดยบทความและบทสัมภาษณ์เหล่านี้ให้มุมมองและแนวคิดการลงทุนที่น่าสนใจมากมาย
 • Superinvestors of Graham-and-Doddsville โดย James J. Collins และ William J. Hansen หนังสือที่ศึกษาประวัติและแนวทางการลงทุนของนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จโดยใช้หลักการของ Benjamin Graham โดยหนังสือเล่มนี้ให้แรงบันดาลใจและแนวทางการลงทุนที่เป็นประโยชน์สำหรับนักลงทุนทุกคน
 • The Black Swan โดย Nassim Nicholas Taleb หนังสือที่กล่าวถึงความสำคัญของความไม่แน่นอนและความเสี่ยงในการลงทุน โดย Taleb ได้นำเสนอแนวคิดและแนวทางรับมือกับความผันผวนของตลาดหุ้นอย่างรอบคอบ

นอกจากหนังสือที่กล่าวมาแล้ว ยังมีหนังสือการลงทุนที่น่าสนใจอีกหลายเล่ม เช่น The Art of Thinking Clearly โดย Rolf Dobelli, The Checklist Manifesto โดย Atul Gawande, Antifragile โดย Nassim Nicholas Taleb, The Most Important Thing โดย Howard Marks, The Snowball โดย Alice Schroeder เป็นต้น

Only for Love จีบให้วุ่น ลงทุนด้วยรัก เป็นซีรีส์โรแมนติกคอมเมดี้จากประเทศจีน ออกอากาศในปี 2566 นำแสดงโดย ดีแลน หวัง และ ไป๋ลู่

เรื่องย่อ:

เจิ้งซูอี้ (ไป๋ลู่) นักข่าวสาวสายการเงินมากความสามารถ มีโอกาสได้สัมภาษณ์สือเยี่ยน (ดีแลน หวัง) ประธานบริษัทการลงทุนหนุ่มหล่อที่มีผลงานโดดเด่นและเป็นที่สนใจของวงการการเงิน เธอตกหลุมรักเขาตั้งแต่แรกเห็น จึงวางแผนที่จะจีบเขาให้ได้

เจิ้งซูอี้ใช้ความพยายามอย่างมากเพื่อเข้าใกล้สือเยี่ยน เธอทำทุกวิถีทางเพื่อทำให้ตัวเองเป็นที่สนใจของเขา กระทั่งทั้งคู่ได้เริ่มออกเดทกัน แต่เจิ้งซูอี้ก็ยังคงปิดบังความรู้สึกที่แท้จริงของเธอไว้ เพราะเธอกลัวว่าสือเยี่ยนจะรู้ว่าเธอตั้งใจที่จะจีบเขาเพียงเพราะผลประโยชน์

ระหว่างที่ทั้งคู่กำลังสานความสัมพันธ์กันอยู่นั้น เจิ้งซูอี้ก็พบว่าสือเยี่ยนกำลังมีปัญหากับบริษัทของเขา เธอจึงตัดสินใจช่วยเหลือเขาอย่างเต็มที่ ความรักของทั้งคู่จึงค่อย ๆ ก่อตัวขึ้นอย่างมั่นคง

จีบให้วุ่น ลงทุนด้วยรัก ตอนที่ 1

Video Only for Love (จีบให้วุ่นลงทุนด้วยรัก) ตอนที่ 1
ซีรี่ส์จีน Only for Love จีบให้วุ่น ลงทุนด้วยรัก ตอนที่ 1