Tag: สุภาษิต

หน้าแรกแท็กสุภาษิต

Become a member

Get the best offers and updates relating to Liberty Case News.

กาในฝูงหงส์ สุภาษิตคำพังเพย

สุภาษิต "กาในฝูงหงส์" หมายถึง บุคคลที่ไม่เหมาะสมกับสังคมหรือกลุ่มที่ตนอยู่ พยายามที่จะเข้าสังคมนั้นแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จ โดยทั่วไปแล้ว สำนวนนี้ใช้เปรียบเทียบคนที่มีฐานะต่ำต้อย ด้อยกว่าคนอื่น แต่อยู่ท่ามกลางคนที่มีฐานะสูงส่ง กว่า ซึ่งดูแล้วไม่เข้าพวก ไม่เข้ากลุ่ม แต่อาจคบกัน หรืออยู่ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นมิตรกันหรือไม่ก็ตาม ตัวอย่างเช่น เด็กบ้านนอกที่เรียนเก่งเข้าเรียนในโรงเรียนนานาชาติ แม้จะพยายามทำตัวให้เข้ากับคนอื่นๆ ในโรงเรียน แต่ก็ยังดูไม่เข้าพวก เหมือนกับเป็น "กาในฝูงหงส์" คนจนที่แต่งงานกับคนรวย แม้จะพยายามทำตัวให้ดูดีและเข้ากับสังคมของคนรวย แต่ก็ยังถูกมองว่าเป็น...

Categories

spot_img