Tag: หุ้นขาลง

หน้าแรกแท็กหุ้นขาลง

Become a member

Get the best offers and updates relating to Liberty Case News.

นิทานออนไลน์ นิยามใหม่การลงทุน ขาลง

หุ้นขาลง คือ ภาวะที่ราคาหุ้นปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยราคาหุ้นจะปรับตัวลดลงต่ำกว่าจุดสูงสุดก่อนหน้า โดยทั่วไปแล้ว ตลาดหุ้นจะเข้าสู่ภาวะขาลงเมื่อปัจจัยพื้นฐานต่างๆ ของเศรษฐกิจหรือบริษัทจดทะเบียนมีแนวโน้มที่ไม่ดี เช่น ภาวะเศรษฐกิจถดถอย อัตราเงินเฟ้อที่สูง สงคราม หรือโรคระบาด พฤติกรรมหุ้นขาลงโดยทั่วไปมีดังนี้ ราคาหุ้นจะปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยราคาหุ้นจะปรับตัวลดลงต่ำกว่าจุดสูงสุดก่อนหน้า ปริมาณการซื้อขายหุ้นจะลดลง เนื่องจากนักลงทุนส่วนใหญ่จะขายหุ้นออกมาเพื่อลดความเสี่ยง Sentiment ของตลาดหุ้นจะแย่ลง นักลงทุนจะมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มของตลาดหุ้น ปัจจัยที่อาจทำให้หุ้นเข้าสู่ภาวะขาลง ได้แก่ ปัจจัยพื้นฐานของเศรษฐกิจ เช่น ภาวะเศรษฐกิจถดถอย อัตราเงินเฟ้อที่สูง...

Categories

spot_img