Tag: เจ็บแต่จบ

หน้าแรกแท็กเจ็บแต่จบ

Become a member

Get the best offers and updates relating to Liberty Case News.

เจ็บแต่จบ! ทางออกประเทศไทย

sondhitalk :ผู้เฒ่าเล่าเรื่อง ep25 สถานการณ์Covid-19 ตอนนี้เป็นอย่างไร มาตรการของรัฐบาลใช้ได้หนือไม่ ประเทศไทยต้องเจ็บ เพื่อให้จบ และข้อเสนอเเนวทางแก้ปัญหาจากสนธิถึงนายกรัฐมนตรี https://www.twitter.com/2562drama

Categories

spot_img