Tag: christmas day

spot_img

รู้จักวัน Boxing Day 26 ธันวาคม (วันเปิดกล่องของขวัญ)

วันเปิดกล่องของขวัญ (อังกฤษ: Boxing Day) เป็นวันหยุดธนาคารหรือวันหยุดราชการ ตรงกับวันที่ 26 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันที่มอบของขวัญให้กับบุคคลด้อยโอกาสในสังคม จัดขึ้นในออสเตรเลีย ออสเตรีย แคนาดา นิวซีแลนด์ สหราชอาณาจักร และบางประเทศในเครือจักรภพที่มีประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์ วัน Boxing Day นั้นมีที่มาจากประเทศอังกฤษ ช่วงกลางศตวรรษที่ 19 ซึ่งเป็นวันหยุดประจำปีของประเทศอังกฤษ แคนาดา, นิวซีแลนด์, ออสเตรเลีย เป็นวันที่นายจ้างจะแจกกล่องของขวัญ (Box)...