พระมหาชนก The Story of MAHAJANAKA | Full

  0
  117

  พระมหาชนก The Story of MAHAJANAKA

  ดัดแปลงจากบทพระราชนิพนธ์ใน
  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
  มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร
  สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
  Adapted from His Majesty King Bhumibol Adulyadej’s royal literary work

  องค์ ๑ “กำเนิด” Act 1 “The Beginning” | https://www.youtube.com/watch?v=ksDhI4T99B4

  องค์ ๒ “ความเพียร” Act 2 “The Perseverance” | https://www.youtube.com/watch?v=lgCR7rfDQpA

  องค์ ๓ “ปัญญา” Act 3 “The Wisdom” | https://www.youtube.com/watch?v=uujoCYKf1R4