โปรดฟังผมบ้าง EP 72 พฤติกรรมของมนุษย์

    0
    83

    พฤติกรรมของมนุษย์สามารถบอกนิสัยประจำชาตินั้น ๆ ได้ ดูได้จากการกระทำของคนคนนั้น

    #ดำรงพุฒตาล
    #โปรดฟังผมบ้าง