LIVE : ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจ 2020 โดย ดร.วีรพงษ์ รามางกูร

    0
    152

    ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจ 2020 โดย ดร.วีรพงษ์ รามางกูร อดีตรองนายกรัฐมนตรี เวลา 10.00-12.00 น. จาก ห้องประชุม พรรคเพื่อไทย