Live!! TheMask Mirror 26/12/62 แกรนด์ กรณ์ภัสสร”

  0
  74

  ค้นหาตัวจริง “แกรนด์ กรณ์ภัสสร” 1 ใน 5 หน้ากาก #หน้ากากนางวันทอง #TheMaskMirror คืนนี้ เวลา 20.05 น. เป็นต้นไป
  #WorkPoint23

  แกรนด์ กรณ์ภัสสร #นางวันทองไม่ได้มี2ใจแต่มีถึง5ใจ #เจ๊กร่างคนเดิมเพิ่มเติมคือความคิ้วท์

  #นางวันทองดอกสีเงิน
  #นางวันทองดอกสีชมพู
  #นางวันทองดอกสีทอง
  #นางวันทองดอกสีเขียว
  #นางวันทองดอกสีฟ้า

  #TheMaskMirror คืนนี้ เวลา 20.05 น. เป็นต้นไป
  #WorkPoint23

  https://www.twitter.com/2562drama