THE MASK วรรณคดีไทย | EP.06 กรุ๊ปไม้ตรี | 2 พ.ค. 62 Full HD

    0
    192

    THE MASK วรรณคดีไทย 2 พฤษภาคม 2562 เป็นการแข่งขันกันระหว่าง หน้ากากยักษ์ไมยราพ หน้ากากขวานฟ้าหน้าดำ และหน้ากากชาละวัน  และ หน้ากากขวานฟ้าหน้าดำ ไม่ได้ไปต่อ คือ บิ๊ก ศรุต นั่นเอง