Become a member

Get the best offers and updates relating to Liberty Case News.

― Advertisement ―

spot_img

Xian Ni (Renegade Immortal) ฝืนลิขิตฟ้าข้าขอเป็นเป็นเซียน ตอนที่ 1-38 ซับไทย

สรุปเรื่องราว “ฝืนลิขิตฟ้าข้าขอเป็นเซียน” หวังหลิงเป็นเด็กหนุ่มจากตระกูลหวังที่ใฝ่ฝันจะเป็นเซียน เขาได้รับการฝึกฝนมาตั้งแต่เด็ก แต่กลับสอบตกในการทดสอบเข้าสำนักเหิงยั่ว เขาจึงตัดสินใจออกเดินทางเพื่อฝึกฝนด้วยตัวเอง ในการเดินทางครั้งนี้ เขาได้พบกับลูกปัดวิเศษที่มอบพลังให้เขา เขาจึงสามารถฝึกฝนจนแข็งแกร่งขึ้นได้ และเขาได้พบกับซือถูหนาน ซึ่งเป็นทั้งสหายและอาจารย์ของเขา โลกของการฝึกเป็นเซียนช่างเต็มไปด้วยความโหดร้าย ผู้แข็งแกร่งกดขี่ผู้อ่อนแอ การอยู่รอดบนโลกนี้ต้องเป็นคนแข็งแกร่งและโหดเหี้ยม หวังหลินจึงต้องฝึกฝนอย่างหนักเพื่อเอาชีวิตรอดและบรรลุเป้าหมายของเขา หวังหลินได้เผชิญกับอุปสรรคมากมายในการแสวงหาความเป็นอมตะ เขาต้องต่อสู้กับสัตว์ประหลาด เผชิญหน้ากับศัตรู และเอาชีวิตรอดในสภาพแวดล้อมที่อันตราย อย่างไรก็ตาม เขาไม่เคยยอมแพ้และยังคงมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายของเขา ในที่สุด หวังหลินก็บรรลุเป้าหมายของเขา เขากลายเป็นเซียนและได้เรียนรู้ความลับของจักรวาล เขายังพบความรักและความสุขในชีวิตของเขา เรื่องราวนี้สอนให้เราอย่ายอมแพ้ต่อความฝันของเรา แม้ว่าเราจะเผชิญกับความท้าทายมากมายก็ตาม   Xian Ni (Renegade Immortal)...
หน้าแรกFilm & Animation38-auspicious-thingsไม่คบคนพาล คบ บัณฑิต: เส้นทางสู่ชีวิตที่ดีงาม

ไม่คบคนพาล คบ บัณฑิต: เส้นทางสู่ชีวิตที่ดีงาม

ไม่คบคนพาล คบ บัณฑิต” ประโยคสั้น ๆ นี้แฝงไว้ด้วยภูมิปัญญาอันล้ำค่า สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของการคบหาสมาคมกับบุคคลที่ถูกต้อง เปรียบเสมือนการโอบล้อมตัวเองด้วยพลังบวก ผลักดันให้ชีวิตพัฒนาไปในทางที่ดีงาม  #ไม่คบคนพาล #คบบัณฑิต #พลังบวก #สิ่งแวดล้อมที่ดี #ความสำเร็จ #ชีวิตที่ดีงาม #พัฒนาตัวเอง #แรงบันดาลใจ #บทเรียนชีวิต #คำคม #ปรัชญาชีวิต #จิตวิทยา #พัฒนาตนเอง #สุขภาพจิต #ความสุข #ความคิดบวก #มิตรภาพ #คนดี #พลังแห่งความคิด #พลังแห่งจิตใจ #พลังแห่งศรัทธา #พลังแห่งความดี #พลังแห่งความรัก #พลังแห่งชีวิต

หลักธรรมมงคล 38 ในพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติที่นำไปสู่ความสำเร็จและความเจริญในชีวิต:

 • มงคลชีวิต 38: หลักธรรมที่เป็นมูลเหตุแห่งความสุข ช่วยส่งเสริมความก้าวหน้า
 • ข้อปฏิบัติ: ประกอบด้วยข้อปฏิบัติง่ายๆ ที่ทุกคนสามารถทำได้ในชีวิตประจำวัน
 • ที่มาของมงคล 38: เริ่มจากคำถามในสมัยพุทธกาลว่า “สิ่งใดที่ทำให้ชีวิตเป็นมงคล?”1 และได้รับการชี้แนะจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
 • ประโยชน์: ทุกข้อเกี่ยวข้องกับการฝึกปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อมิตร, ครอบครัว, และสังคม สามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้

ไม่คบคนพาล คบ บัณฑิต  1

อย่าเข้าใกล้ คนที่ไม่ตั้งใจใช้ชีวิต เพราะพวกเขาจะพาคุณเสียความตั้งใจไปด้วย จงสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีรอบตัว แล้วชีวิตของคุณจะดีงาม
อย่าเข้าใกล้ คนที่ไม่ตั้งใจใช้ชีวิต เพราะพวกเขาจะพาคุณเสียความตั้งใจไปด้วย จงสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีรอบตัว แล้วชีวิตของคุณจะดีงาม

ทำไมการคบคนพาลถึงส่งผลเสีย?

 • ชักนำไปสู่หนทางที่ผิด: คนพาลมักมีพฤติกรรมและความคิดที่ผิดแผกจากบรรทัดฐาน มักชักจูงให้ผู้อื่นทำสิ่งที่ผิดพลาด พาไปสู่หนทางที่มืดมน
 • ส่งผลต่อชื่อเสียง: การคบค้าสมาคมกับคนพาล ย่อมส่งผลต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียง เสียเกียรติ เสียศักดิ์ศรี
 • สร้างความทุกข์ใจ: การอยู่ใกล้ชิดกับคนพาล ย่อมสร้างความทุกข์ใจ วิตกกังวล เต็มไปด้วยปัญหาและความขัดแย้ง
 • ฉุดรั้งพัฒนาการ: แทนที่จะพัฒนาตัวเองไปในทางที่ดี กลับถูกฉุดรั้งให้ถดถอย เสียเวลา เสียโอกาส

แล้วทำไมการคบบัณฑิตถึงส่งผลดี?

 • ชี้แนะแนวทางที่ถูกต้อง: บัณฑิตเปรียบเสมือนแสงสว่าง นำทางให้ชีวิตก้าวไปในทางที่ถูกต้อง คิดดี ทำดี
 • ส่งเสริมความเจริญก้าวหน้า: การเรียนรู้จากบัณฑิต ช่วยให้เราพัฒนาตัวเอง ค้นพบศักยภาพ เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ
 • สร้างความสุขและความเบิกบาน: การอยู่ใกล้ชิดกับบัณฑิต ย่อมสร้างความสุข สบายใจ เต็มไปด้วยความรู้ และมิตรภาพที่ดี
 • เป็นแรงบันดาลใจ: บัณฑิตเปรียบเสมือนต้นแบบที่ดี กระตุ้นให้เราอยากพัฒนาตัวเอง ก้าวไปสู่ความสำเร็จ

ดังนั้น “การไม่คบคนพาล คบ บัณฑิต” จึงเป็นเสมือนเข็มทิศนำทางชีวิต ช่วยให้เราโอบล้อมตัวเองด้วยพลังบวก ผลักดันให้ชีวิตเจริญงอกงาม เปี่ยมไปด้วยความสุข และความสำเร็จ

นอกจากนี้ ยังมีข้อคิดเพิ่มเติมจากประโยคที่ว่า “อย่าเข้าใกล้ คนที่ไม่ตั้งใจใช้ชีวิต เพราะพวกเขาจะพาคุณเสียความตั้งใจไปด้วย จงสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีรอบตัว แล้วชีวิตของคุณจะดีงาม”

 • การคัดสรรสิ่งแวดล้อมที่ดี: การเลือกคบหาสมาคมกับบุคคลที่ตั้งใจใช้ชีวิต มีเป้าหมาย มุ่งมั่นพัฒนาตัวเอง ย่อมส่งผลดีต่อตัวเรา
 • การสร้างแรงจูงใจ: การอยู่ท่ามกลางคนที่มุ่งมั่นตั้งใจ ย่อมสร้างแรงบันดาลใจ กระตุ้นให้เรามีวินัย มุ่งมั่นพัฒนาตัวเองไปสู่เป้าหมาย
 • การหลีกเลี่ยงพลังลบ: การอยู่ห่างไกลจากคนที่ไม่ตั้งใจใช้ชีวิต เต็มไปด้วยพลังลบ ย่อมช่วยให้เรามีพลังใจ มุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ

ดังนั้น จงโอบล้อมตัวเองด้วยพลังบวก คัดสรรสิ่งแวดล้อมที่ดี เลือกคบหาสมาคมกับคนที่ดี ชีวิตของคุณจะดีงาม เปี่ยมไปด้วยความสุข และความสำเร็จ

ไม่คบคนพาล คบ บัณฑิต  2

อย่าเข้าใกล้ คนที่ไม่ตั้งใจใช้ชีวิต เพราะพวกเขาจะพาคุณเสียความตั้งใจไปด้วย จงสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีรอบตัว แล้วชีวิตของคุณจะดีงาม
อย่าเข้าใกล้ คนที่ไม่ตั้งใจใช้ชีวิต เพราะพวกเขาจะพาคุณเสียความตั้งใจไปด้วย จงสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีรอบตัว แล้วชีวิตของคุณจะดีงาม

สุภาษิตไทยโบราณนี้มีความหมายลึกซึ้ง เตือนใจให้เราเลือกคบหาสมาคมกับคนที่ดี มีคุณธรรม เพราะคนเหล่านี้จะเป็นเหมือนแสงสว่าง ช่วยนำพาชีวิตเราไปสู่ความเจริญก้าวหน้า

“คนพาล” หมายถึง ผู้ที่ประพฤติตนไม่ดี ขาดศีลธรรม มักทำสิ่งที่ผิดๆ ชอบชักจูงผู้อื่นไปในทางที่ผิด

“บัณฑิต” หมายถึง ผู้ที่ประพฤติตนดี มีคุณธรรม ใฝ่หาความรู้ มักชี้แนะแนวทางที่ดีงามให้ผู้อื่น

การคบหาสมาคมกับคนพาลนั้น ย่อมส่งผลเสียต่อชีวิตเรา ดังนี้

 • ชักจูงให้ทำสิ่งที่ผิด: คนพาลมักชักจูงให้เราทำสิ่งที่ผิด เช่น ชักชวนให้เสพสารเสพติด เล่นการพนัน มั่วสุมกินเหล้า ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลเสียต่อสุขภาพ ทรัพย์สิน และชื่อเสียง
 • ทำให้เสียชื่อเสียง: การคบหาสมาคมกับคนพาล ย่อมทำให้คนอื่นมองเราในแง่ลบ เสื่อมเสียชื่อเสียง
 • ทำให้ชีวิตตกต่ำ: การคบหาสมาคมกับคนพาล ย่อมทำให้ชีวิตเราตกต่ำ ไม่มีความเจริญก้าวหน้า

ดังนั้น เราควรพยายามคบหาสมาคมกับบัณฑิต เพราะบัณฑิตเหล่านี้จะเป็นเหมือนกัลยาณมิตร ชี้แนะแนวทางที่ดีงาม ช่วยให้ชีวิตเราเจริญก้าวหน้า ดังคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่า

“จงคบหาสมาคมกับบุคคลที่ประพฤติตนดี เพราะบุคคลที่ประพฤติตนดี ย่อมเป็นผู้นำพาเราไปสู่ความเจริญก้าวหน้า”

นอกจากนี้ เราควรสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีรอบตัว โดย

 • อยู่กับคนที่คิดบวก: คนคิดบวก มองโลกในแง่ดี ย่อมทำให้เรามีความสุข มีพลังใจ
 • อยู่กับคนที่พัฒนาตนเอง: คนพัฒนาตนเอง ใฝ่หาความรู้ ย่อมเป็นแรงบันดาลใจให้เราอยากพัฒนาตนเอง
 • อยู่กับคนที่สร้างสรรค์: คนสร้างสรรค์ คิดริเริ่ม ย่อมทำให้เรามีความคิดใหม่ๆ

การสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีรอบตัว ย่อมส่งผลดีต่อชีวิตเรา ช่วยให้เรามีความสุข ประสบความสำเร็จ และเจริญก้าวหน้าในชีวิต

ไม่คบคนพาล คบ บัณฑิต  3

อย่าเข้าใกล้ คนที่ไม่ตั้งใจใช้ชีวิต เพราะพวกเขาจะพาคุณเสียความตั้งใจไปด้วย จงสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีรอบตัว แล้วชีวิตของคุณจะดีงาม
อย่าเข้าใกล้ คนที่ไม่ตั้งใจใช้ชีวิต เพราะพวกเขาจะพาคุณเสียความตั้งใจไปด้วย จงสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีรอบตัว แล้วชีวิตของคุณจะดีงาม

“ไม่คบคนพาล คบ บัณฑิต” : ภูมิปัญญาไทยที่ทรงพลัง

สุภาษิตไทยโบราณ “ไม่คบคนพาล คบ บัณฑิต” นั้น เปรียบเสมือนเข็มทิศนำทางชีวิต เตือนใจให้เราเลือกคบหาสมาคมกับบุคคลที่เหมาะสม เพราะคนรอบข้างมีอิทธิพลต่อความคิด พฤติกรรม และชีวิตของเราอย่างมาก

ทำไมเราถึงไม่ควรคบคนพาล?

 • คนพาล มักมีพฤติกรรมที่ผิดศีลธรรม เช่น ชอบโกหก หลอกลวง ลักขโมย เสพสิ่งเสพติด
 • คนพาล มักมีมุมมองที่เป็นลบ ชอบนินทาว่าร้าย มองโลกในแง่ร้าย
 • คนพาล มักฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้า ชักจูงให้ทำสิ่งที่ผิด พาเราไปสู่หนทางที่เสื่อมถอย

แล้วทำไมเราถึงควรคบบัณฑิต?

 • บัณฑิต มักมีพฤติกรรมที่ถูกต้อง ซื่อสัตย์ มีคุณธรรม
 • บัณฑิต มักมีมุมมองที่เป็นบวก คิดดี มองโลกในแง่ดี
 • บัณฑิต มักส่งเสริมให้เราพัฒนา ชี้แนะแนวทางที่ดี พาเราไปสู่หนทางที่เจริญ

การคบบัณฑิต เปรียบเสมือนการอยู่ท่ามกลางสวนดอกไม้หอม ที่ส่งกลิ่นหอม ชื่นใจ ทำให้เรารู้สึกดี มีความสุข และมีพลังใจที่จะพัฒนาตัวเอง

การคบคนพาล เปรียบเสมือนการอยู่ท่ามกลางกองขยะ ที่ส่งกลิ่นเหม็น อึดอัด ทำให้เรารู้สึกแย่ ไม่มีความสุข และอาจถูกชักจูงให้ทำสิ่งที่ผิด

ดังนั้น เราควรพิจารณาเลือกคบหาสมาคมกับบุคคลที่เหมาะสม หมั่นคบหากัลยาณมิตร คนที่ดี คนที่ส่งเสริมให้เราพัฒนา และหลีกเลี่ยงการคบหาสมาคมกับคนที่ไม่ดี คนที่ฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้า

เพราะ “คนรอบข้าง” มีอิทธิพลต่อชีวิตของเรา การเลือกคบคนที่ดี เปรียบเสมือนการลงทุนในชีวิต ที่คุ้มค่า และส่งผลดีต่อเราในระยะยาว