Become a member

Get the best offers and updates relating to Liberty Case News.

― Advertisement ―

spot_img

คนอ่อนแอ หวาดกลัวความคิดของผู้อื่น คนโง่เขลา ต่อต้านความคิดของผู้อื่น คนฉลาด ศึกษาความคิดของผู้อื่น คนเฉียบแหลม โน้มน้าวความคิดของผู้อื่น

ประโยคที่กล่าวมา แสดงถึงมุมมองต่อบุคคล 4 ประเภท กับวิธีการที่พวกเขาจัดการกับ "ความคิดของผู้อื่น" ดังนี้ คนอ่อนแอ: หวาดกลัวความคิดของผู้อื่น หมายถึง กลัวการถูกวิพากษ์วิจารณ์ กลัวการถูกตัดสิน กลัวการไม่เป็นที่ยอมรับ กลัวการถูกมองว่าแปลกแยก คนโง่เขลา: ต่อต้านความคิดของผู้อื่น หมายถึง ปิดกั้นความคิดใหม่ ไม่รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง ยึดติดกับความเชื่อของตัวเอง คนฉลาด: ศึกษาความคิดของผู้อื่น หมายถึง เปิดใจรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลาย เรียนรู้จากผู้อื่น วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล คนเฉียบแหลม: โน้มน้าวความคิดของผู้อื่น...
หน้าแรกน่าสนใจอ่านนิทาน รักอลเวงเมืองลับแล Read stories (2023) เรื่องเล่าจาก AI

อ่านนิทาน รักอลเวงเมืองลับแล Read stories (2023) เรื่องเล่าจาก AI

เรื่อง รักอลเวงเมืองลับแล

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ในดินแดนอันห่างไกล มีนครลับแลแห่งหนึ่งที่ปกครองโดยราชินีผู้ทรงอำนาจ นครนี้มีความพิเศษตรงที่ผู้หญิงเป็นใหญ่ ผู้ชายมีหน้าที่เพียงทำนาและทำสวน ส่วนผู้หญิงมีหน้าที่บริหารบ้านเมือง

วันหนึ่ง มีชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อชัย เดินทางผ่านมายังนครลับแล เขาตกหลุมรักตุ๊กตา หญิงสาวงามผู้เป็นลูกสาวของราชินี ชัยจึงขอแต่งงานกับตุ๊กตา แต่ราชินีกลับปฏิเสธ เพราะเธอไม่ต้องการให้ลูกสาวแต่งงานกับผู้ชาย

ชัยเสียใจมาก เขาจึงตัดสินใจหนีออกจากนครลับแลพร้อมกับตุ๊กตา พวกเขาออกเดินทางไปผจญภัยในป่าลึก ในระหว่างทาง พวกเขาได้พบกับอุ๊ด ชายหนุ่มผู้ใจดี และอิ๊ด หญิงสาวผู้ฉลาด

อุ๊ดและอิ๊ดช่วยชัยและตุ๊กตาให้รอดพ้นจากอันตรายต่างๆ พวกเขาเดินทางด้วยกันจนมาถึงเมืองหลวง ชัยและตุ๊กตาได้ขอความช่วยเหลือจากกษัตริย์แห่งเมืองหลวง กษัตริย์ทรงเห็นใจจึงให้ชัยและตุ๊กตาเข้าวังเพื่อขอความช่วยเหลือจากราชินี

ราชินีทรงเห็นใจชัยและตุ๊กตา เธอจึงยอมให้พวกเขาแต่งงานกัน ชัยและตุ๊กตาจึงกลับไปใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในนครลับแล

หลังจากนั้นไม่นาน ชัยได้ขึ้นครองราชย์แทนราชินี ชัยทรงปกครองนครลับแลอย่างยุติธรรมและเท่าเทียม ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน นครลับแลจึงเจริญรุ่งเรืองไปทั่ว

จบ

ตัวละคร

  • ชัย: ชายหนุ่มผู้ตกหลุมรักตุ๊กตา
  • ตุ๊กตา: หญิงสาวงามผู้เป็นลูกสาวของราชินี
  • อุ๊ด: ชายหนุ่มผู้ใจดี
  • อิ๊ด: หญิงสาวผู้ฉลาด
  • ราชินี: ผู้ปกครองนครลับแล
  • กษัตริย์: ผู้ปกครองเมืองหลวง

แง่คิด

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ความรักไม่จำกัดเพศ ชายและหญิงสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้

ดอกบัวงามผุดขึ้นจากโคลนตม มีสีขาวบริสุทธิ์ดุจน้ำนม กลีบดอกซ้อนกันหลายชั้น เหมือนหยดน้ำค้างยามเช้า