Become a member

Get the best offers and updates relating to Liberty Case News.

― Advertisement ―

spot_img

คนอ่อนแอ หวาดกลัวความคิดของผู้อื่น คนโง่เขลา ต่อต้านความคิดของผู้อื่น คนฉลาด ศึกษาความคิดของผู้อื่น คนเฉียบแหลม โน้มน้าวความคิดของผู้อื่น

ประโยคที่กล่าวมา แสดงถึงมุมมองต่อบุคคล 4 ประเภท กับวิธีการที่พวกเขาจัดการกับ "ความคิดของผู้อื่น" ดังนี้ คนอ่อนแอ: หวาดกลัวความคิดของผู้อื่น หมายถึง กลัวการถูกวิพากษ์วิจารณ์ กลัวการถูกตัดสิน กลัวการไม่เป็นที่ยอมรับ กลัวการถูกมองว่าแปลกแยก คนโง่เขลา: ต่อต้านความคิดของผู้อื่น หมายถึง ปิดกั้นความคิดใหม่ ไม่รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง ยึดติดกับความเชื่อของตัวเอง คนฉลาด: ศึกษาความคิดของผู้อื่น หมายถึง เปิดใจรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลาย เรียนรู้จากผู้อื่น วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล คนเฉียบแหลม: โน้มน้าวความคิดของผู้อื่น...
หน้าแรกPublic Opinionแนวคิด โลกของจินตนาการมันกว้างใหญ่กว่าโลกใบนี้ เราจะประสบผลสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อได้ทำสิ่งที่ชอบนะ

แนวคิด โลกของจินตนาการมันกว้างใหญ่กว่าโลกใบนี้ เราจะประสบผลสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อได้ทำสิ่งที่ชอบนะ

แนวคิดที่ว่า “โลกของจินตนาการมันกว้างใหญ่กว่าโลกใบนี้” นั้นเป็นการเปรียบเทียบระหว่างโลกแห่งความเป็นจริงกับโลกแห่งจินตนาการ โดยโลกแห่งความเป็นจริงนั้นถูกจำกัดด้วยกฎเกณฑ์และข้อจำกัดต่างๆ เช่น กฎของธรรมชาติ กฎของสังคม เป็นต้น ในขณะที่โลกแห่งจินตนาการนั้นไม่มีข้อจำกัดใดๆ เราสามารถสร้างอะไรก็ได้ที่เราต้องการ โลกแห่งจินตนาการจึงกว้างใหญ่และไร้ขอบเขตกว่าโลกแห่งความเป็นจริง

แนวคิดนี้จึงสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของจินตนาการในการดำเนินชีวิตของเรา จินตนาการช่วยให้เรามองโลกในมุมที่แตกต่างออกไป ทำให้เราสามารถสร้างสิ่งใหม่ๆ ได้ ช่วยให้เราสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างสร้างสรรค์ และช่วยให้เรามีชีวิตที่มีความสุขมากขึ้น

ส่วนแนวคิดที่ว่า “เราจะประสบผลสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อได้ทำสิ่งที่ชอบนะ” นั้น เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความชอบในการประสบความสำเร็จในชีวิต คนที่ได้ทำสิ่งที่ชอบนั้นมักจะมีแรงจูงใจในการทำงานสูง มีความมุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จ และมีความสุขในการทำงานนั้นๆ มากกว่าคนที่ทำสิ่งที่ไม่ชอบ

ดังนั้น หากเราต้องการประสบความสำเร็จในชีวิต เราควรเลือกทำสิ่งที่เราชอบและถนัด การทำสิ่งที่เราชอบนั้นจะช่วยให้เราทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสุขในการทำงาน และมีโอกาสประสบความสำเร็จมากขึ้น

แนวคิดทั้งสองนี้จึงมีความเกี่ยวข้องกัน โดยโลกแห่งจินตนาการนั้นจะช่วยให้เราค้นพบสิ่งที่เราชอบ ในขณะที่ความชอบนั้นจะช่วยให้เราประสบความสำเร็จในชีวิตได้

ตัวอย่างของคนที่ประสบความสำเร็จเพราะได้ทำสิ่งที่ชอบ เช่น

  • เจ.เค. โรว์ลิง เจ้าของผลงานนิยายเรื่องแฮร์รี่ พอตเตอร์ เธอได้ค้นพบว่าเธอชอบเขียนหนังสือตั้งแต่เด็ก และเธอก็มุ่งมั่นที่จะเป็นนักเขียน เธอใช้เวลาหลายปีในการเขียนนิยายแฮร์รี่ พอตเตอร์ และในที่สุดเธอก็ประสบความสำเร็จและกลายเป็นนักเขียนที่มีชื่อเสียงระดับโลก
  • สตีฟ จ็อบส์ ผู้ก่อตั้งบริษัทแอปเปิล เขาชอบเทคโนโลยีมาตั้งแต่เด็ก และเขามีความมุ่งมั่นที่จะสร้างผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีที่ยอดเยี่ยม เขาใช้เวลาหลายปีในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของแอปเปิล และในที่สุดเขาก็ประสบความสำเร็จและกลายเป็นหนึ่งในบุคคลที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลก

หากเราทุกคนสามารถค้นพบสิ่งที่เราชอบและมุ่งมั่นที่จะทำสิ่งนั้นให้สำเร็จ เราก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตได้เช่นกัน

“โลกของจินตนาการกว้างใหญ่กว่าโลกใบนี้” นั้นสะท้อนถึงความมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์และเติบโตในทางที่ตนเองต้องการ เมื่อเรามีจินตนาการที่กว้างขวางและเปิดโอกาสให้กับความคิดที่ไม่จำกัด เราสามารถพบเจอกับประสบการณ์และโอกาสที่น่าทึ่งได้มากมาย

การที่เราทำสิ่งที่เรารัก ไม่เพียงแต่ทำให้เรามีความสุข แต่ยังช่วยให้เราประสบความสำเร็จได้มากขึ้น เพราะเมื่อเราทำสิ่งที่ชอบ เรามักจะให้ความสำคัญและทุ่มเทในงานนั้นมากขึ้น ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยให้เรามีพลังงานและมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง

การตามหาความสำเร็จในโลกของจินตนาการนั้นอาจเป็นการท้าทาย แต่ก็เป็นโอกาสในการเรียนรู้และเติบโต เมื่อเราก้าวออกนอกขอบเขตของความสะดวกสบาย และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ที่มีความหมายและคุณค่า เราอาจพบว่าโลกของจินตนาการนั้นมีทั้งความท้าทายและความสุขอยู่พร้อมกัน

ดังนั้น ความมุ่งมั่นในการทำสิ่งที่ชอบและตามหาความสำเร็จในโลกของจินตนาการนั้นเป็นกุญแจที่สำคัญในการพัฒนาตนเองและสร้างชีวิตที่เต็มไปด้วยความสุขและความสำเร็จที่แท้จริง