จดหมายเหตุ

พระมหาชนก The Story of MAHAJANAKA | Full

0
พระมหาชนก The Story of MAHAJANAKA ดัดแปลงจากบทพระราชนิพนธ์ใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร Adapted from His Majesty King Bhumibol Adulyadej's royal literary work องค์ ๑ "กำเนิด" Act 1 "The Beginning" | https://www.youtube.com/watch?v=ksDhI4T99B4 องค์...